Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Sieu Khuyén mãi (2) (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Vo Su Ly Tieu Long (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Bung no Cuong hoa (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thang Cap Nhan Qua (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thoi trang cung Thien Van Nhac (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chinh Ta Phan Tranh (2) (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Qua Tang) Tri An VIP (Quy 4 - 2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Đánh Tráo Thời Trang (10.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Đánh Tráo Thời Trang (10.2020)

19/10/2020

DzoShop mang đến quà tặng từ thời trang siêu hấp dẫn.

 Sự Kiện ĐÁNH TRÁO THỜI TRANG
 Happy Time: (18:30) 19/10/2020 ~ (18:30) 23/10/2020

 Đối tượng tham gia: Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia:

Trong thời gian sự kiện, nhân vật dùng thời trang đang sở hữu để đánh tráo nhận Vải áo choàng :

Gói thời trang đánh tráo 1 :

Dùng một trong những thời trang thuộc danh sách sau tham gia đánh tráo :

   - 01 Vệ binh Sinh Viên Tình Nguyện (Nam) / (Nữ) [Thần / Chân].
  - 01 Minh Tinh Nhạc TROT (Nam) / (Nữ) [Thần / Chân].
  - 01 Đồng phục Tiếp viên Hàng Không (Nam) / (Nữ) [Thần / Chân].
  - 01 Đại Mạc Thương Lang (Nam) / (Nữ) [Thần / Chân].
  - 01 Nhà Nông Chăm Chỉ (Nam) / (Nữ) [Thần / Chân].
  - 01 Biệt Đội Tinh Anh (Nam) / (Nữ) [Thần / Chân].
  - 01 Trang phục Khúc Côn Cầu (Nam) / (Nữ) [Thần / Chân].

➠ Quà đánh tráo nhận:
- 11 Vải hợp thành áo choàng.

Gói thời trang đánh tráo 2 :

Dùng một trong những thời trang thuộc danh sách sau tham gia đánh tráo :

  - 01 Vệ Binh Sinh viên Tình Nguyện (Nam) / (Nữ) [Nhiệt / Đấu].
  - 01 Minh Tinh Nhạc TROT (Nam) / (Nữ) [Nhiệt / Đấu].
  - 01 Đồng Phục Tiếp viên Hàng Không (Nam) / (Nữ) [Nhiệt / Đấu].
  - 01 Đại Mạc Thương Lang (Nam) / (Nữ) [Nhiệt / Đấu].
  - 01 Nhà Nông Chăm Chỉ (Nam) / (Nữ) [Nhiệt / Đấu].
  - 01 Biệt Đội Tinh Anh (Nam) / (Nữ) [Nhiệt / Đấu].
  - 01 Trang Phục Khúc Côn Cầu (Nam) / (Nữ) [Nhiệt / Đấu].

➠ Quà đánh tráo nhận:
- 08 Vải hợp thành áo choàng.

☑ Đặt thời trang tham gia tại ô 1 ~ 14 kho chung vào (13:00) ~ (14:30) mỗi ngày để nhận thưởng.

☑ Báo danh thông tin đánh tráo tại bài viết sự kiện Đánh Tráo Thời Trang trên fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách theo mẫu:

- ID con:
- Tên nhân vật:
- Server:
- Vật phẩm đánh tráo:
- Số lượng:
- Đã đặt ở kho chung ô số:

Lưu ý :

- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật.
- Mỗi nhân vật có thể tham gia đánh tráo cả 2 gói.
- Mỗi nhân vật có thể nhận đến 07 thời trang khác loại của mỗi gói.
- Không phân biệt thời trang đã hợp thành thuộc tính hay chưa.
- Không đặt vật phẩm xem như không tham gia.
- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.

 

Yulgang Hiệp Khách
Kính bút.