Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh Nghiem] Su Kien Du Doan Ket Qua (12.2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Doan Ten May Chu Moi (12.2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (03/12/2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Tang uu dai] Chi Ton Nhiet Huyet Phu (Thang 12)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Hoa Hong Do Cho Nguyet Cung Thuong Nga
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh Nghiem] Chao Mung Phien Ban Moi (12.2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thoi trang cung Thien Van Nhac 12.2020
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Chien Dau (Thang 12)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Trang phuc hieu ung [Dau Si Quyen Nang]
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 4/2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Nhận Thêm Vật Phẩm (10.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Nhận Thêm Vật Phẩm (10.2020)

21/10/2020

Yulgang Hiệp Khách mang đến sự kiện giúp chư vị nhận thêm vật phẩm giá trị!

Thời gian : 

Bắt đầu : (sau bảo trì) ngày 22/10/2020
Kết thúc : (06:00) ngày 05/11/2020

 Giới thiệu : 

Nhiệm vụ : Nhận Thêm Vật Phẩm
NPC : Bát Quái Lão Nhân (Huyền Bột Phái)
- Nhiệm vụ tiến hành nhiều lần mỗi ngày

 Nội dung : 

- Các Hiệp Khách đạt cấp độ 10 có thể nhận nhiệm vụ tại NPC Bát quái lão nhân.
- Chư vị mang 50,000,000 lượng và 01 Chiêu Tài Trư (1)  hoặc 01 Chí Tôn Hoàn  về trả nhiệm vụ.

 Phần thưởng : 

- Phần thưởng nhận được tương ứng với vật phẩm chư vị mang theo khi trả nhiệm vụ.

Ví dụ :

- Nếu mang 01 Chiêu Tài Trư (1)50,000,000 lượng, khi trả nhiệm vụ sẽ nhận được 01 [Sự kiện] Chiêu Tài Trư.

 

 

 Lưu ý :

- 50,000,000 lượng sẽ mất khi hoàn thành nhiệm vụ.
- Phần thưởng nhận được từ sự kiện có thể cất kho, giao dịch, mở shop.
- Ưu tiên đổi thưởng Chiêu tài trư khi mang đồng thời Chiêu tài trư và Chí tôn hoàn.

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.