Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh Nghiem] Su Kien Du Doan Ket Qua (12.2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Doan Ten May Chu Moi (12.2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (03/12/2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Tang uu dai] Chi Ton Nhiet Huyet Phu (Thang 12)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Hoa Hong Do Cho Nguyet Cung Thuong Nga
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh Nghiem] Chao Mung Phien Ban Moi (12.2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thoi trang cung Thien Van Nhac 12.2020
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Chien Dau (Thang 12)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Trang phuc hieu ung [Dau Si Quyen Nang]
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 4/2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Halloween Sôi Động (10.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Halloween Sôi Động (10.2020)

21/10/2020

Hóa trang nhận quà từ Yulgang Hiệp Khách!

Thời gian : 

Bắt đầu : (sau bảo trì) ngày 22/10/2020
Kết thúc : (06:00) ngày 05/11/2020

 Giới thiệu : 

Nhiệm vụ : Halloween Sôi Động
NPC : Ma nữ - Autumn (Huyền Bột Phái)
- Nhiệm vụ tiến hành 05 lần mỗi ngày

 Nội dung : 

- Các Hiệp Khách đạt cấp độ 10 có thể nhận nhiệm vụ tại Ma nữ - Autumn.
- Mang thời trang tháng Xích Long Giáp [Nam/Nữ] hoặc một trong các thời trang Halloween sau để hoàn thành nhiệm vụ : 

► Bá tước Dracula [Nam]
► Trang Phục Hài Cốt [Nam] 
► Bác Sĩ Kinh Dị [Nam] 
► Thần Chết [Chân/Nam] 
► Áo Thần Chết Ryuuku [Chân/Nam] 
► Áo choàng Halloween Ma Quái [Chân/Nam] 
► Frankenstein [Chân/Nam] 
► Ma cà rồng (Nam)[Chân] 
► Bá tước Ma Cà Rồng [Nữ] 
► Phù Thuỷ Halloween [Nữ] 
► Nữ Y Tá Kinh Dị [Nữ] 
► Thần Chết [Chân/Nữ] 
► Áo Thần Chết Ryuuku [Chân/Nữ] 
► Áo choàng Halloween Ma Quái [Chân/Nữ] 
► Frankenstein [Chân/Nữ]
► Ma cà rồng (Nữ)[Chân] 
 
- Chư vị có thể mở Hộp Áo choàng (Nam)  hoặc (Nữ)  từ Gói trang phục [Nam/Nữ]  mua từ DzoShop để có thể nhận được thời trang Halloween.

 Phần thưởng : 

Khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được hiệu ứng sau (tùy vào thời trang chư vị đang mặc khi hoàn thành nhiệm vụ)

Phần thưởng khi mặc thời trang Halloween hoàn thành nhiệm vụ

Phần thưởng khi mặc thời trang tháng Xích Long Giáp [Thần/Chân]hoàn thành nhiệm vụ

Phần thưởng khi mặc thời trang tháng Xích Long Giáp [Nhiệt/Đấu] hoàn thành nhiệm vụ

 Lưu ý :

- Đang có hiệu ứng tương tự không thể hoàn thành nhiệm vụ.
- Chỉ có thể nhận tiếp nhiệm vụ khi một trong các hiệu ứng trên đã hết.

!! Chúc chư vị tham gia sự kiện vui vẻ !!

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.