Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu Dai Nap Lan Dau (12.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Vo Su Ly Tieu Long (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Tuan Le Thoi Trang (12.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thang Cap Nhan Qua (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thoi trang cung Thien Van Nhac (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chinh Ta Phan Tranh (2) (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Qua Tang) Tri An VIP (Quy 4 - 2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Flash Sale - Giờ Vàng (10.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Flash Sale - Giờ Vàng (10.2020)

27/10/2020

Mua vật phẩm HOT trong giờ vàng nhận thêm vật phẩm HOT !!

 Sự Kiện FLASH SALE
 Happy Time : (12:31) ~ (16:30) cùng ngày 27/10/2020

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên các Hiệp Khách mua sắm mới từ DzoShop sẽ nhận quà tặng kèm

  ☑ Quà tặng 02 Phúc vận phù (20%) (Event) khi :
    - Mua sắm mới 02 Cành cây phục chế (lớn) từ DzoShop
 
   Quà tặng 03 Phúc vận phù (20%) (Event) khi :
    - Mua sắm mới từ 02 Chí tôn Nhiệt huyết phù (30 ngày) từ DzoShop 
 
   Quà tặng 04 Phúc vận phù (20%) khi :
    - Mua sắm mới từ 03 Chí tôn Nhiệt huyết phù (30 ngày) từ DzoShop
 

   Quà tặng 02 Sức phẩm kỹ thuật phù (cao cấp) khi :
    - Mua sắm mới từ 06 Bùa thủy tinh (phòng ngự) từ DzoShop

 Mỗi nhân vật nhận tối đa 05 Phúc vận phù (20%) (Event)04 Phúc vận phù (20%)
 Mỗi nhân vật nhận tối đa 02 Sức phẩm kỹ thuật phù (cao cấp)

   Quà tặng TOP 03 tham gia Sự Kiện :
  - TOP 1 : mua sắm mới Bùa thủy tinh (phòng ngự) từ DzoShop nhiều nhất (từ 70 bùa trở lên)
     ⇒ Tặng thêm 01 Ưu đãi +1 cấp cường hóa (tối đa +11) (Event)
   ♦ Trang bị được bảo hiểm gồm : Vũ khí, Y phục, Hộ thủ, Ủng, Giáp cấp độ 130 trở lên
(Không phân biệt Trang bị thông thường, Võ huân, Phục Ma Động)
   ♦ Trang bị nhận thưởng đồng hệ phái, thế lực, cấp độ với nhân vật tham gia
(Vui lòng theo dõi kết quả Sự Kiện để biết thời gian nhận bảo hiểm)
 
  - TOP 2 : mua sắm mới Bùa thủy tinh (phòng ngự) từ DzoShop nhiều nhất (từ 70 bùa trở lên)
     ⇒ Tặng thêm 01 Ưu đãi +1 cấp cường hóa (tối đa +11) (Event)
   ♦ Trang bị được bảo hiểm gồm : Y phục, Hộ thủ, Ủng, Giáp cấp độ 130 trở lên
(Không phân biệt Trang bị thông thường, Võ huân, Phục Ma Động)
   ♦ Trang bị nhận thưởng đồng hệ phái, thế lực, cấp độ với nhân vật tham gia
(Vui lòng theo dõi kết quả Sự Kiện để biết thời gian nhận bảo hiểm)
 
  - TOP 3 : mua sắm mới Bùa thủy tinh (phòng ngự) từ DzoShop nhiều nhất 
     ⇒ Tặng thêm 01 Thời trang Thần Anubis (VIP) +10 (28 ngày)
   ♦ Hỗ trợ hợp thành nhiệt huyết thạch theo yêu cầu
 
 TOP 1,2 nếu không đạt điều kiện sẽ nhận quà của TOP 3
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu DzoCash đầu tiên của ID con tham gia

- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm Event từ Sự Kiện
- Thời trang VIP sẽ thu hồi khi đến hạn
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời

 

 

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.