Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu Dai Cuoi Tuan (Dac Biet) (4) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (29/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Tiến cấp] (10.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Tiến cấp] (10.2020)

27/10/2020

Nhẳm hỗ trợ các Hiệp Khách tiến cấp mau chóng với Sự Kiện Halloween
HĐVL mang đến hỗ trợ tiến cấp siêu hấp dẫn !

 Sự Kiện [TIẾN CẤP
 Happy Time : (18:00) 27/10/2020 ~ (10:00) 28/10/2020

 Đối tượng tham gia : 
- Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách
- Nhân vật có đẳng cấp từ 110 trở lên

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên các Hiệp Khách thỏa điều kiện sẽ tham gia tiến cấp

 

Tiến cấp (1)

- Nạp mới đồng thời tiêu mới tối thiểu 1,500@DzoCash
- Nhận x10 Kẹo Vàng hiện có (kẹo hiện có không quá 900 viên)
- Đặt Kẹo Vàng tại kho riêng (slot 1) để nhận quà

Tiến cấp (2)

- Mỗi nhân vật tham gia Tiến cấp (1) sẽ nhận được 1 con số may mắn
- Tham gia quay số may mắn trên kênh random.org

   ☑ 01 Giải Hộ thủ tinh luyện :
- Thưởng 02 Hộ thủ cấp độ nhân vật (full phòng thủ) +10 (10 ngày)
 
   ☑ 02 Giải Thời trang VIP Thần Anubis :
- Thưởng 01 Thần Anubis (VIP) zin (10 ngày)
 
   ☑ 03 Giải Siêu tiến cấp :
- Thưởng 30% điểm kinh nghiệm theo cấp độ hiện hành
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu DzoCash đầu tiên của ID con tham gia

- Tiêu cash nhưng không đặt kẹo xem như không tham gia
- Mỗi nhân vật nhận 1 Quà Tiến cấp (1) và 1 Quà Tiến cấp (2)
- Trang bị có thời hạn và Thời trang VIP sẽ thu hồi khi đến hạn
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời

 

 

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.