Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Dánh Tráo Vat Pham Dac Biet (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Trang phuc Xu So Chua Vang (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua tang Uu dai Nap 3 ngay (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Tang 5% Cuong Hoa (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Gui Loi Chuc Nhan Qua Yeu Thuong (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Tranh Top Fan (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Tiep Suc Mua He (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cung Thien Van Nhac (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Hoa Hong Do Cho Nguyet Cung Thuong Nga (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (05.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Tiến cấp] (10.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Tiến cấp] (10.2020)

27/10/2020

Nhẳm hỗ trợ các Hiệp Khách tiến cấp mau chóng với Sự Kiện Halloween
HĐVL mang đến hỗ trợ tiến cấp siêu hấp dẫn !

 Sự Kiện [TIẾN CẤP
 Happy Time : (18:00) 27/10/2020 ~ (10:00) 28/10/2020

 Đối tượng tham gia : 
- Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách
- Nhân vật có đẳng cấp từ 110 trở lên

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên các Hiệp Khách thỏa điều kiện sẽ tham gia tiến cấp

 

Tiến cấp (1)

- Nạp mới đồng thời tiêu mới tối thiểu 1,500@DzoCash
- Nhận x10 Kẹo Vàng hiện có (kẹo hiện có không quá 900 viên)
- Đặt Kẹo Vàng tại kho riêng (slot 1) để nhận quà

Tiến cấp (2)

- Mỗi nhân vật tham gia Tiến cấp (1) sẽ nhận được 1 con số may mắn
- Tham gia quay số may mắn trên kênh random.org

   ☑ 01 Giải Hộ thủ tinh luyện :
- Thưởng 02 Hộ thủ cấp độ nhân vật (full phòng thủ) +10 (10 ngày)
 
   ☑ 02 Giải Thời trang VIP Thần Anubis :
- Thưởng 01 Thần Anubis (VIP) zin (10 ngày)
 
   ☑ 03 Giải Siêu tiến cấp :
- Thưởng 30% điểm kinh nghiệm theo cấp độ hiện hành
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu DzoCash đầu tiên của ID con tham gia

- Tiêu cash nhưng không đặt kẹo xem như không tham gia
- Mỗi nhân vật nhận 1 Quà Tiến cấp (1) và 1 Quà Tiến cấp (2)
- Trang bị có thời hạn và Thời trang VIP sẽ thu hồi khi đến hạn
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời

 

 

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.