Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Vong Quay May Man (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Bonus Dac Biet - 18/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 12/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Tan thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Kinh Nghiem] Ngay Hiep Khach (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà tặng trợ giá (2) (10.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà tặng trợ giá (2) (10.2020)

29/10/2020

Yulgang Hiệp Khách mang đến quà tặng hỗ trợ nâng cấp trang bị

SỰ KIỆN  QUÀ TẶNG TRỢ GIÁ
 Happy Time : (20:30) 29/10/2020 ~ (10:30) 30/10/2020

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách
 
 Nội dung : 
 
☑ Gói trợ giá 1 : tặng 1 Phúc vận phù (25%) khi :
   - Nạp mới tối thiểu 2,500@Dzocash 
   Mua sắm mới 04 Phúc vận phù (25%) từ DzoShop
   Mỗi nhân vật có thể tham gia nhận 2 quà tặng trợ giá từ Gói trợ giá 1
 
☑ Gói trợ giá 2 : tặng 02 Hạnh vận phù (20%) bộ khi :
   - Nạp mới tối thiểu 6,500@Dzocash
   Mua sắm mới 11 Phúc vận phù (25%) từ DzoShop
   Mỗi nhân vật có thể tham gia nhận 1 quà tặng trợ giá từ Gói trợ giá 2
 
 Quà tặng Bonus khi tham gia cả 2 Gói quà :
    - Mỗi nhân vật sẽ nhận 1 con số may mắn
    - 03 Quà tặng quay số may mắn nhận 
01 Bảo hiểm cấp cường hóa (+8) (Event)
       ♦ Trang bị được bảo hiểm gồm : Vũ khí, Y phục, Hộ thủ, Ủng, Giáp
(Không phân biệt Trang bị thông thường, Võ huân, Phục Ma Động)
       ♦ Trang bị bảo hiểm đồng hệ phái, thế lực, cấp độ với nhân vật tham gia
       ♦ Vui lòng chờ thông báo kết quả sự kiện để biết thời gian bảo hiểm
 
Lưu ý: 
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash nạp và tiêu được cộng dồn riêng biệt trên mỗi ID con
- Mỗi ID con (DZxxx/SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Hệ thống ghi nhận tham gia cho nhân vật mua sắm đầu tiên của mỗi ID con

- Mỗi nhân vật có thể tham gia cả 2 Gói quà trợ giá
- Không thỏa nạp & mua sắm mới số lượng cùng loại sẽ không nhận được quà
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- DzoCash và Vật phẩm yêu cầu Gói trợ giá 1 là độc lập với Gói trợ giá 2
- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm (Event)
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc khi kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời

 

 

GIỜ VÀNG - MUÔN VÀN ƯU ĐÃI


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.