Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu Dai Cuoi Tuan (Dac Biet) (4) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (29/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà tặng trợ giá giờ vàng (11.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà tặng trợ giá giờ vàng (11.2020)

09/11/2020

Yulgang Hiệp Khách mang đến quà trợ giá hỗ trợ luyện cấp trong khung giờ vàng

SỰ KIỆN  QUÀ TẶNG TRỢ GIÁ GIỜ VÀNG
 Happy Time : (18:00) 09/11/2020 ~ (10:00) 10/11/2020

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách
 
 Nội dung : 
☑ Quà tặng trợ giá : tặng 1 Hộ tâm đơn 150% (24 giờ) (Event) khi :
   - Nạp mới mệnh giá bất kỳ.
   - Tiêu mới tối thiểu 200@Dzocash.
 
Lưu ý: 
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash nạp và tiêu được cộng dồn riêng biệt trên mỗi ID con.
- Mỗi ID con (DZxxx/SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật.
- Hệ thống ghi nhận tham gia cho nhân vật mua sắm đầu tiên của mỗi ID con.

- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.
- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm (Event).
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc khi kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết.
- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời.

 

 

ƯU ĐÃI CHỈ CÓ TRONG GIỜ VÀNG - NHANH NHANH THAM GIA


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.