Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu Dai Nap Lan Dau (12.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Vo Su Ly Tieu Long (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Tuan Le Thoi Trang (12.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thang Cap Nhan Qua (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thoi trang cung Thien Van Nhac (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chinh Ta Phan Tranh (2) (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Qua Tang) Tri An VIP (Quy 4 - 2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà tặng trợ giá giờ vàng (11.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà tặng trợ giá giờ vàng (11.2020)

09/11/2020

Yulgang Hiệp Khách mang đến quà trợ giá hỗ trợ luyện cấp trong khung giờ vàng

SỰ KIỆN  QUÀ TẶNG TRỢ GIÁ GIỜ VÀNG
 Happy Time : (18:00) 09/11/2020 ~ (10:00) 10/11/2020

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách
 
 Nội dung : 
☑ Quà tặng trợ giá : tặng 1 Hộ tâm đơn 150% (24 giờ) (Event) khi :
   - Nạp mới mệnh giá bất kỳ.
   - Tiêu mới tối thiểu 200@Dzocash.
 
Lưu ý: 
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash nạp và tiêu được cộng dồn riêng biệt trên mỗi ID con.
- Mỗi ID con (DZxxx/SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật.
- Hệ thống ghi nhận tham gia cho nhân vật mua sắm đầu tiên của mỗi ID con.

- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.
- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm (Event).
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc khi kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết.
- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời.

 

 

ƯU ĐÃI CHỈ CÓ TRONG GIỜ VÀNG - NHANH NHANH THAM GIA


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.