Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Dánh Tráo Vat Pham Dac Biet (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Trang phuc Xu So Chua Vang (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua tang Uu dai Nap 3 ngay (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Tang 5% Cuong Hoa (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Gui Loi Chuc Nhan Qua Yeu Thuong (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Tranh Top Fan (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Tiep Suc Mua He (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cung Thien Van Nhac (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Hoa Hong Do Cho Nguyet Cung Thuong Nga (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (05.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà tặng trợ giá giờ vàng (11.2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà tặng trợ giá giờ vàng (11.2020)

09/11/2020

Yulgang Hiệp Khách mang đến quà trợ giá hỗ trợ luyện cấp trong khung giờ vàng

SỰ KIỆN  QUÀ TẶNG TRỢ GIÁ GIỜ VÀNG
 Happy Time : (18:00) 09/11/2020 ~ (10:00) 10/11/2020

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách
 
 Nội dung : 
☑ Quà tặng trợ giá : tặng 1 Hộ tâm đơn 150% (24 giờ) (Event) khi :
   - Nạp mới mệnh giá bất kỳ.
   - Tiêu mới tối thiểu 200@Dzocash.
 
Lưu ý: 
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash nạp và tiêu được cộng dồn riêng biệt trên mỗi ID con.
- Mỗi ID con (DZxxx/SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật.
- Hệ thống ghi nhận tham gia cho nhân vật mua sắm đầu tiên của mỗi ID con.

- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.
- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm (Event).
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc khi kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết.
- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời.

 

 

ƯU ĐÃI CHỈ CÓ TRONG GIỜ VÀNG - NHANH NHANH THAM GIA


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.