Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Khoe anh lanh qua (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Uu dai Nap 3 ngay (Thang 1)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (21/01/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tuyen CTV LiveStream 12/2020
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh Nghiem] Su Kien Chuc Mung Nam Moi (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang kinh nghiem] May Chu Moi (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Qua Tang Diem Kinh Nghiem - Bich Phong Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Dua TOP Nhan Thuong - 12/2020
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Trang phuc hieu ung [Ảo thuat gia] (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Mung Cua Thien Van Nhac (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Ngot Ngao (01/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Bích Phong Môn] Quà Tặng Ngọt Ngào 12/2020Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Bích Phong Môn] Quà Tặng Ngọt Ngào 12/2020

24/12/2020

  Sự Kiện QUÀ TẶNG NGỌT NGÀO

 Thời gian

- Bắt đầu: (10:00) 28/12/2020.

- Kết thúc: (23:59) 02/01/2021.

- Hạn nhập code: 23:59 10/01/2021.

 Đối tượng

- Chọn ngẫu nhiên trong các khách hàng thân thiết của Dzogame.

 Nội dung

Chào đón và mời các khách hàng thân thiết của Dzogame tham gia game Yulgang Hiệp Khách ở máy chủ mới Bích Phong Môn, Yulgang Hiệp Khách gửi ngẫu nhiên 100.000 mã quà tặng thông qua email hoặc SĐT. Quý khách hàng dùng mã quà được tặng nhận quà cho chính tài khoản nhận bằng Email / SĐT nhận được mã quà tặng để nhận quà. Quà tặng gồm:

Quà Vật phầm
100 mã quà đầu tiên

 01 Vest xanh trẻ trung hoặc Đầm đen phong cách

100 mã quà tiếp theo  01 Trứng Thần Thú
Hợp Lệ

 02 Chí tôn hỏa dương đơn (1 ngày)(event).

 01 VIP yêu hóa ma võ (Thần)(1 ngày)(event).

Quà tặng chỉ có giá trị sử dụng cho tài khoản Dzogame hoặc Facebook được đăng ký bằng email/sđt nhận được mã quà.

Số lượng quà được tính trên các tài khoản nhập code thỏa điều kiện sự kiện.

 Hướng dẫn nhận quà

Khi nhận được SMS/Email có chứa mã quà, quý khách hàng thực hiện các bước kiểm tra và nhận quà như sau:

1. Nếu tài khoản của bạn có đăng ký đồng thời SĐT/Email thì bạn sẽ nhận cùng 1 mã quà trên cả SMS và email.

2. Đăng nhập trên DzoLauncher bằng tài khoản Dzogame/Facebook được đăng ký bằng email/SĐT nhận được mã quà. Sau đó chọn ID con và nhân vật muốn nhận quà.

3. Điền ID con, nhân vật, server và mã quà vào trang xác nhận nhận quà: >>> Trang Nhận Quà <<<

4. Chờ trao quà từ BĐH (chậm nhất 7 ngày kể từ ngày nhập code).

 Lưu ý

- Mỗi ID con nhập được 01 mã quà tặng từ chương trình này.

- Tài khoản Dzogame/Facebook có ID con nhận quà phải là tài khoản đăng ký với sđt/email nhận được mã quà.

- Đối với các trường hợp nhập mã quà cho DzoID/FbID có email/SĐT không nhận được mã quà được xem như từ chối nhận quà.

- Quà tặng không có giá trị quy đổi, không hỗ trợ chuyển đổi bất kỳ.

- Thời trang được trao theo giới tính nhân vật báo danh và là thời gian được giao dịch, cất kho, hợp thành, cường hóa,...

- Quà tặng chỉ áp dụng cho máy chủ Bích Phong Môn.

- Đối với các Hiệp Khách nhập sai ID con/server/tên nhân vật thì Hiệp Khách hiểu rằng bạn từ chối nhận quà từ sự kiện này.

- Mọi thắc mắc liên quan sự kiện, vui lòng liên hệ qua fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc kênh hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.

Chuẩn bị chiến cùng máy chủ mới Bích Phong Môn nào!


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.