Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu Dai Cuoi Tuan (Dac Biet) (4) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (29/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Quà tặng] Trợ Giá - Mừng Bích Phong Môn (01.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Quà tặng] Trợ Giá - Mừng Bích Phong Môn (01.2021)

18/01/2021

Tiếp thêm lửa cho máy chủ mới Bích Phong Môn !!
Yulgang Hiệp Khách mang đến quà tặng trợ giá vô cùng hữu ích !

 Sự Kiện QUÀ TẶNG TRỢ GIÁ

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

 Thời gian : (15:00) ~ (23:59) cùng ngày 18/01/2021

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên khi mua sắm mới từ DzoShop sẽ nhận thêm quà tặng trợ giá :

  • Trợ giá 1 : Mỗi 3,900@DzoCash mua sắm mới tặng :

01 Hộ Tâm Đơn (100%) (24 giờ)
01 (Địa) Ngưng Thần Châu (200 triệu) (EV)

  • Trợ giá 2 : Mỗi 7,900@DzoCash mua sắm mới tặng :

01 Bùa thủy tinh (phòng ngự)

  • Trợ giá 3 : Mỗi 10,900@DzoCash mua sắm mới tặng :

01 Bùa thủy tinh (vũ khí)
02 Phúc vận phù (20%) (EV)

- Mỗi nhân vật tham gia duy nhất 1 loại trợ giá (ưu tiên loại trợ giá có giá trị cao nhất).
- Mỗi nhân vật nhận thêm tối đa 10 quà tặng trợ giá từ Sự Kiện.
- Vật phẩm tham gia do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
- Vật phẩm tham gia Sự Kiện này có thể tham gia đồng thời >>Sự Kiện Đồng Tiền Tinh Xảo<<
 
☑ Đăng ký gói tham gia phía dưới Bài viết Sự Kiện theo mẫu :
♦ Tên nhân vật
♦ Máy chủ
♦ Gói trợ giá tham gia
♦ Số lượng gói đăng ký
 
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con (DZxxx/SNxxx)
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Tặng phẩm (EV) không thể giao dịch
- Hỗ trợ thay đổi gói tham gia nếu tham gia trước (17:00) ngày 18/01/2021
- Trao thưởng từ 3 ~7 ngày từ khi kết thúc thời hạn thắc mắc kết quả tổng kết
- Vật phẩm tặng thêm sẽ không nhận được TĐTX từ >>Sự Kiện Đồng Tiền Tinh Xảo<<
 
Mọi thắc mắc về sự kiện liên hệ Fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc Kênh hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.
 
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.