Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Trong Tai The Thao Quoc Te] (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Nap 3 Ngay Nhan Qua (24.06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (23/06/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Tiep Suc Mua He (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh nghiem] danh rieng may chu moi (Tuan 4) (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Truyền công (Đặc biệt) (2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Truyền công (Đặc biệt) (2021)

29/01/2021

Trước thềm năm mới, Yulgang Hiệp Khách mở Sự Kiện Đặc biệt CÂN BẰNG THẾ LỰC !

 Sự Kiện TRUYỀN CÔNG ĐẶC BIỆT

 Đối tượng tham gia : Máy chủ Huyền Thiên Môn , Tống Võ Môn

  Thể lệ tham gia : Sự Kiện gồm 2 ưu đãi hỗ trợ

Hỗ trợ 1 - TRUYỀN CÔNG NHÂN VẬT
Sự Kiện (đặc biệt) nhằm hỗ trợ cân bằng thế lực ở các máy chủ cao thủ

1.1 Nội dung hỗ trợ :

- Máy chủ Huyền Thiên Môn : hỗ trợ cho thế lực Chính phái
- Máy chủ Tống Võ Môn : hỗ trợ cho thế lực Tà phái
- ID con tham gia cần có nhân vật bất kỳ có cấp độ từ 140 Thăng Thiên 4 trở lên (gọi là nhân vật chuyển)
- ID con tham gia cần tạo mới nhân vật Mai Liễu Chân để nhận hỗ trợ truyền công (gọi là nhân vật nhận)
- Nhận hỗ trợ truyền công nhân vật đồng nghĩa với nhân vật nhận sẽ nhận thông tin từ nhân vật chuyển. Nhân vật chuyển sẽ chấm dứt kết nối hoàn toàn với trò chơi.

  ► Thông tin nhân vật mới :

- Nhân vật nhận sẽ tương đồng cấp độ, cấp chuyển chức, điểm võ huân, võ hoàng, khí công cơ bản, võ công cơ bản, điểm kỹ năng
   + Khí công cơ bản là khí công đã học không bao gồm khí công Thăng Thiên (chung)
   + Võ công cơ bản là võ công đã học

   + Khí công và võ công hỗ trợ ở trạng thái chưa nâng điểm
  HỖ TRỢ chuyển loại trang bị phù hợp nhân vật nhận bao gồm : 1 bộ Trang bị Chính (luyện cấp) và 1 Bộ Trang bị phụ (võ huân) tương đồng Trang bị hiện hành của nhân vật chuyển về : cấp độ trang bị, 4 dòng hợp thành, cấp độ cường hóa, thuộc tính Hỏa cấp độ tương đồng
   + Bộ Trang bị hỗ trợ bao gồm : 1 vũ khí, 1 y phục
   + Bộ Trang bị tương đồng : cần mang trên người nhân vật chuyển
   + Các thuộc tính khác của bộ Trang bị do nhân vật tự nâng cấp lại
   + Các trang bị khác nhân vật có thể tự chuyển đổi bằng Luyện Kim Thuật tại Bát Quái Lão Nhân
  - KHÔNG HỖ TRỢ các vật phẩm, trang bị khác hoặc hiệu ứng đang có tương đồng với nhân vật chuyển.
   + Nhân vật chuyển tự di chuyển vật phẩm (khác) sang nhân vật nhận trước thời điểm tài khoản chấm dứt kết nối.

1.2 Hướng dẫn nhận hỗ trợ :

- Nhân vật tham gia báo danh tại >>Cổng hỗ trợ<< để được nhận HỖ TRỢ MIỄN PHÍ
- BTC sẽ kiểm tra thông tin và thông báo kết quả cho 2 nhân vật đăng ký hợp lệ sớm nhất thời gian chuẩn bị để nhận hỗ trợ
- Kết thúc thời gian chuẩn bị mà nhân vật tham gia vẫn chưa hoàn tất thủ tục theo hướng dẫn xem như từ chối nhận hỗ trợ
- Ưu tiên nhận hỗ trợ theo thứ tự báo danh hợp lệ
- Khi hoàn tất hỗ trợ, nhân vật chuyển sẽ chấm dứt kết nối hoàn toàn với trò chơi

  ♦♦ Mẫu báo danh HỖ TRỢ TRUYỀN CÔNG NHÂN VẬT

  • ID con
  • Tên nhân vật chuyển
  • Tên nhân vật nhận
  • Ảnh Thông tin cơ bản, Võ công cơ bản - Thăng Thiên - Hỗ trợ , Khí công của nhân vật chuyển
  • Ảnh Bộ Trang bị tương đồng do nhân vật chuyển đang mang (ảnh có trỏ chuột hiển thị đầy đủ thông tin của Trang bị, Tên nhân vật, Máy chủ)

1.3 Thời gian :

- Thời gian báo danh : (12:00) ngày 29/01/2021 ~ (12:00) ngày 30/01/2021
- Thời gian chuẩn bị : BTC sẽ phản hồi kết quả trong vòng 48 giờ làm việc tiếp theo yêu cầu thời gian chuẩn bị và thông tin chuẩn bị cụ thể
- Thời gian hỗ trợ : trong vòng 7 ngày làm việc sau khi kết thúc thời gian chuẩn bị

  ►► Lưu ý

- Nhân vật chuyển cần hủy bỏ các mối quan hệ hiện có bao gồm : sư đồ, kết đôi - kết hôn, môn phái ...
- Tuân theo mọi hướng dẫn khác từ yêu cầu hỗ trợ trong thời gian hỗ trợ

Hỗ trợ 2 - TRUYỀN CÔNG TRANG BỊ
Sự Kiện (đặc biệt) nhằm hỗ trợ cân bằng thế lực ở các máy chủ cao thủ

2.1 Nội dung hỗ trợ :

- Máy chủ Huyền Thiên Môn : hỗ trợ cho thế lực Chính phái
- Máy chủ Tống Võ Môn : hỗ trợ cho thế lực Tà phái
- Nạp mới và Tiêu mới 250,000@DzoCash : nhận 01 hỗ trợ (+1) cấp cường hóa (tối đa +11)
- Nạp mới và Tiêu mới 350,000@DzoCash : nhận 01 hỗ trợ (+1) cấp cường hóa (tối đa +12)
- Nạp mới và Tiêu mới 450,000@DzoCash : nhận 01 hỗ trợ (+1) cấp cường hóa (tối đa +13)

  ► Thông tin trang bị nhận hỗ trợ :

- Trang bị nhận hỗ trợ gọi là Trang bị nhận
   + Cần tương đồng hệ phái, cấp độ với nhân vật tham gia (nạp và tiêu)
   + Áp dụng cho trang bị có cấp độ tương ứng Thăng Thiên 4, 5

   + Trang bị nhận do nhân vật tham gia tự chuẩn bị, BTC chỉ hỗ trợ tăng +1 cấp độ cường hóa
   + Trang bị nhận bao gồm : vũ khí, y phục, hộ thủ, giày

2.2 Hướng dẫn nhận hỗ trợ :

- Sau khi hoàn tất nạp và tiêu, nhân vật gửi yêu cầu tại >>Cổng hỗ trợ<< theo Mẫu

  ♦♦ Mẫu báo danh HỖ TRỢ TRUYỀN CÔNG TRANG BỊ

  • ID con
  • Tên nhân vật tham gia
  • Tên trang bị nhận hỗ trợ
  • Chỉ số hiện hành của Trang bị nhận (đầy đủ toàn bộ hợp thành, thuộc tính, cấp cường hóa...)
  • Ảnh Trang bị nhận hỗ trợ (ảnh có trỏ chuột hiển thị đầy đủ thông tin của Trang bị, Tên nhân vật, Máy chủ)

2.3 Thời gian :

Tham gia (nạp và tiêu) : (12:00) ngày 29/01/2021 ~ (12:00) ngày 30/01/2021
Gửi hỗ trợ : (12:00) ngày 29/01/2021 ~ (20:00) ngày 30/01/2021
Thời gian hỗ trợ : trong vòng 7 ngày làm việc từ thời điểm hoàn tất đầy đủ thông tin

  ►► Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con (DZxxx/SNxxx)
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Mỗi nhân vật có thể tham gia nhiều trang bị
- Mỗi trang bị nhận tối đa 2 cấp cường hóa hỗ trợ
- Hỗ trợ từ Sự Kiện nhằm cân bằng thế lực, không thể chuyển dời, thay đổi nhân vật nhận

- Sự Kiện nhằm hỗ trợ cân bằng thế lực, nếu nhân vật nhận di chuyển trang bị nhận sang thế lực khác, BTC sẽ thu hồi mà không đền bù
- Nhân vật nhận có thể chuyển trang bị nhận sau ngày 30/05/2021
- Tuân theo mọi hướng dẫn khác từ yêu cầu hỗ trợ trong thời gian hỗ trợ
 
Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc kênh hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.