Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Yen Phi Gia] Vong Quay May Man (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Yen Phi Gia] (VIP Code) Tan Thu (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang] VIP Bonus (2) (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Chien Phuc Thong Che Su (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Danh rieng Yen Phi Gia] Vung Dat Vang
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuõi sụ kien] Mùng Gio To Hung Vuong (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Combo Lich Quy 2
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (04.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Quà tặng] Trợ Giá - Cuối năm (01.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Quà tặng] Trợ Giá - Cuối năm (01.2021)

30/01/2021

Năm cũ sắp đi, Năm mới lại đến,
Yulgang Hiệp Khách mang đến quà tặng trợ giá đặc sắc vào cuối tuần đây !!

 Sự Kiện QUÀ TẶNG TRỢ GIÁ

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

 Thời gian : (19:00) ~ (23:59) cùng ngày 30/01/2021

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên khi mua sắm mới từ DzoShop sẽ nhận thêm quà tặng trợ giá :

  • Gói trợ giá 1 : Khi mua sắm 10 vật phẩm cùng loại sẽ tặng thêm 3 vật phẩm cùng loại

Vật phẩm mua từ 500@DzoCash trở lên
→ Tặng phẩm sẽ trao sau, xem phần lưu ý Sự Kiện

  • Gói trợ giá 2 : Khi mua sắm 10 vật phẩm cùng loại sẽ tặng thêm 4 vật phẩm cùng loại

→ Vật phẩm mua từ 1,000@DzoCash trở lên
→ Tặng phẩm sẽ trao sau, xem phần lưu ý Sự Kiện

- Mỗi nhân vật có thể tham gia cả 2 loại trợ giá.
- Mỗi nhân vật nhận không quá 1 gói trợ giá từ mỗi loại trợ giá.
- Vật phẩm tham gia do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
 
☑ Đăng ký gói tham gia phía dưới Bài viết Sự Kiện theo mẫu :
♦ Tên nhân vật
♦ Máy chủ
♦ Gói trợ giá tham gia
 
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con (DZxxx/SNxxx)
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật

- Nếu mua sắm vật phẩm khác loại xem như từ chối tham gia Sự Kiện
- Tặng phẩm không khóa giao dịch
- Trao thưởng từ 3 ~7 ngày từ khi kết thúc thời hạn thắc mắc kết quả tổng kết
- Không báo danh xem như từ chối tham gia Sự Kiện
 
Mọi thắc mắc về sự kiện liên hệ Fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc Kênh hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.
 
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.