Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu Dai Nap Lan Dau (12.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Vo Su Ly Tieu Long (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Tuan Le Thoi Trang (12.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thang Cap Nhan Qua (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thoi trang cung Thien Van Nhac (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chinh Ta Phan Tranh (2) (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Qua Tang) Tri An VIP (Quy 4 - 2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Quà tặng] Bonus (Đặc biệt) (02.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Quà tặng] Bonus (Đặc biệt) (02.2021)

26/02/2021

Yulgang Hiệp Khách mang đến quà tặng bonus (Tháng 02)

Sự kiện  QUÀ TẶNG BONUS ĐẶC BIỆT
 Happy Time : (11:00) 
26/02/2021 ~ (23:59) 26/02/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên các Hiệp Khách tham gia đủ điều kiện sẽ nhận được quà tặng 

 Gói Quà bonus : Khi nạp mới đồng thời tiêu mới tối thiểu 5,000@DzoCash
- Tặng 01 Bảo hiểm cường hóa +7 (Khi cường hóa thất bại sẽ nhận được hỗ trợ phục hồi lại cấp cường hóa trước đó tối đa +7).
  • Trang bị được bảo hiểm bao gồm trang bị thường, võ huân, Phục Ma Động.
  • Trang bị bao gồm vũ khí, y phục, giáp tay, ủng, giáp trong.
  • Trang bị yêu cầu đồng cấp độ, hệ phái, giới tính với nhân vật tham gia.
  • Chỉ hỗ trợ cấp cường hóa, không hỗ trợ thuộc tính cộng thêm. Nhân vật nhận giải chuẩn bị vật phẩm tương đồng thuộc tính Kim Cương Thạch/Hàn Ngọc Thạch để nhận hỗ trợ bảo hiểm cường hóa.
  • Nhân vật nhận thưởng gửi thông tin tại cổng hỗ trợ (hotro.dzogame.vn) , thời gian cường hóa thất bại và gửi hỗ trợ sẽ được thông báo trong bài viết tổng kết.

  • Mẫu nhận thưởng:

+ ID con:

+ Tên nhân vật:

+ Máy chủ:

+ Tên trang bị nhận bảo hiểm:

+ Cấp cường hóa trước khi cường hóa thất bại:

+ Ảnh trang bị có cấp cường hóa tương ứng với thông tin đăng ký (trỏ chuột vào trang bị để hiển thị toàn bộ thuộc tính trang bị).

+ Ảnh trang bị cường hóa thất bại (bao gồm dòng thông báo cường hóa thất bại).

  • Ảnh trang bị phải hiển thị rõ tên nhân vật, máy chủ và được chụp bằng chức năng game (xem hướng dẫn tại bài viết Chụp Ảnh Ingame).

Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Mỗi nhân vật chỉ được nhận một phần quà duy nhất
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.