Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Trong Tai The Thao Quoc Te] (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Diem ky nang (28.06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Mung Ngay Gia Dinh Viet Nam (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Flash Sale] Quà tặng Giờ Vàng (03.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Flash Sale] Quà tặng Giờ Vàng (03.2021)

12/03/2021

Yulgang Hiệp Khách mang đến quà tặng hấp dẫn chỉ có trong khung giờ vàng

Sự Kiện  Flash Sale
 Happy Time : (19:00) ngày 12/03/2021 đến (10:00) ngày 13/03/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia

Trong thời gian sự kiện khi tiêu thỏa điều kiện sẽ nhận thêm quà tặng đặc biệt :

► Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi

  • Nếu Top 1 tiêu cash tiêu từ 20,000@DzoCash trở lên:

+ Nhân vật có tiêu từ 20,000@DzoCash trở lên sớm nhất:

→ Nhận 01 Phượng Hoàng (thông thường).

+ 02 nhân vật có tiêu từ 20,000@DzoCash trở lên tiếp theo:

→ Nhận 01 trứng Sói Vàng và 20,000 Võ Hoàng (EV).

+ Các nhân vật còn lại tiêu từ 5,500@DzoCash trở lên

→ Nhận 01 Hộ tâm đơn (150%) (1 ngày) (EV) và 5,000,000 điểm kỹ năng (EV).

  • Nếu Top 1 tiêu cash tiêu từ 15,000@DzoCash đến 19,999@DzoCash:

+ Nhân vật có tiêu từ 15,000@DzoCash trở lên sớm nhất:

→ Nhận 01 trứng Sói Xanh.

+ Các nhân vật còn lại tiêu từ 5.500@DzoCash trở lên

→ Nhận 01 Chí tôn hỏa dương đơn (1 ngày) (EV) và 2,000,000 điểm kỹ năng (EV).

  • Nếu không có nhân vật thỏa 2 điều kiện trên:

+ Các nhân vật tiêu từ 7,000@DzoCash trở lên: 

→ Nhận 01 bảo hiểm phục hồi cấp cường hóa về trước khi cường hóa thất bại tối đa +7 (EV).

Trang bị đồng hệ phái, cấp độ với nhân vật tham gia.
Trang bị bao gồm trang bị thường, võ huân và trang bị Phục Ma Động.
Trang bị bao gồm vũ khí, y phục, ủng, giáp tay, giáp trong.
Trang bị do chính nhân vật tham gia cường hóa thất bại.
Nhân vật tham gia gửi thông tin tại cổng hỗ trợ (hotro.dzogame.vn), thời gian cường hóa thất bại và gửi hỗ trợ sẽ được thông báo trong bài tổng kết:
+ ID con:
+ Tên nhân vật:
+ Máy chủ:
+ Tên trang bị nhận bảo hiểm:
+ Cấp cường hóa trước khi cường hóa thất bại:
+ Ảnh trang bị có cấp cường hóa tương ứng với thông tin đăng ký (trỏ chuột vào trang bị để hiển thị toàn bộ thuộc tính trang bị).
+ Ảnh trang bị cường hóa thất bại (bao gồm dòng thông báo cường hóa thất bại).

- Ảnh trang bị phải hiển thị rõ tên nhân vật, máy chủ và được chụp bằng chức năng game (xem hướng dẫn tại bài viết Chụp Ảnh Ingame).

Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con.
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật.
- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên tiêu DzoCash.
- Mỗi nhân vật chỉ nhận duy nhất một phần quà mốc cao nhất.
- Khoá giao dịch đối với vật phẩm EV nhận từ sự kiện.
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quà tặng không thể quy đổi hoặc chuyển nhân vật nhận thưởng.
 
Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc kênh hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.