Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Yen Phi Gia] Vong Quay May Man (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Yen Phi Gia] (VIP Code) Tan Thu (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang] VIP Bonus (2) (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Chien Phuc Thong Che Su (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Danh rieng Yen Phi Gia] Vung Dat Vang
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuõi sụ kien] Mùng Gio To Hung Vuong (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Combo Lich Quy 2
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (04.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Quà tặng] Đặc Biệt (03.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Quà tặng] Đặc Biệt (03.2021)

25/03/2021

Chỉ cần tham gia sẽ nhận được quà tặng đặc biệt từ Yulgang Hiệp Khách !

 Sự Kiện QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT


 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

 Thời gian : (13:30) ~ (23:59) cùng ngày 25/03/2021

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên khi tham gia phù hợp điều kiện sẽ nhận thêm quà tặng đặc biệt :

✪ Quà tặng 1 : sử dụng mới 3 Phúc vận phù (25%) tặng :

  • 02 Phúc vận phù (20%) (Event)

✪ Quà tặng 2 : nhận mới 03 Hộ Tâm Đơn từ [Sự Kiện Thu thập ĐTTX] tặng :

  • 01 Hộ Tâm Đan (150%) (1 ngày) (Event)

✪ Quà tặng 3 : nhận mới 03 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn từ [Sự Kiện Thu thập ĐTTX] tặng :

  • 01 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (6/6) (Event)

Vật phẩm nhận mới do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
- Xem chi tiết nhiệm vụ >>Sự Kiện Thu Thập Đồng Tiền Tinh Xảo<<

 Báo danh tham gia trong thời gian Sự Kiện phía dưới >>bài Sự Kiện<< theo mẫu :

- Tên nhân vật 
- Máy chủ 

- Quà tặng tham gia 
- Thời gian tham gia 
- Hình ảnh ghi nhận thời điểm tham gia
(Ảnh hiển thị rõ các thông tin của Mẫu báo danh và dòng thông báo sử dụng mới hoặc nhận mới vật phẩm theo yêu cầu Sự Kiện) 

Lưu ý

- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Báo danh mà không tham gia xem như từ chối nhận quà Sự Kiện và ngược lại
- Nhân vật báo danh là nhân vật tham gia và nhận quà
- Mỗi nhân vật có thể nhận 1 Quà tặng (1)
- Mỗi nhân vật có thể nhận 1 Quà tặng (2) hoặc 1 Quà tặng (3)
- Mỗi nhân vật không nhận đồng thời Quà tặng (2) & (3)
- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm từ Sự Kiện
- Trao thưởng từ 3 ~7 ngày làm việc từ khi kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
 
Mọi thắc mắc về sự kiện liên hệ Fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc Kênh hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.