Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Yen Phi Gia] Vong Quay May Man (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Yen Phi Gia] (VIP Code) Tan Thu (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang] VIP Bonus (2) (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Chien Phuc Thong Che Su (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Danh rieng Yen Phi Gia] Vung Dat Vang
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuõi sụ kien] Mùng Gio To Hung Vuong (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Combo Lich Quy 2
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (04.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Quà tặng] Bảo hiểm Vật phẩm (Đặc biệt) (03.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Quà tặng] Bảo hiểm Vật phẩm (Đặc biệt) (03.2021)

27/03/2021

Yulgang Hiệp Khách mang đến ưu đãi đặc biệt chỉ có trong thời gian Sự Kiện
Nhanh tham gia để nhận quà tặng nhé !!


 Sự Kiện [QÙA TẶNG] BẢO HIỂM VẬT PHẨM (ĐẶC BIỆT)

 Đối tượng tham gia : Máy chủ Bích Phong Môn và Tống Võ Môn

 Thời gian:

     - Bắt đầu : (13:00) ngày 27/03/2021
     - Kết thúc : (11:00) ngày 28/03/2021

 Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên khi mua sắm mới thỏa điều kiện sẽ nhận thêm khuyến mãi :

 • DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia.
 • Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi

 Quà ưu đãi 1 : 

→ Mua sắm mới 01 Phúc vận phù (25%) từ DzoShop

♦ Tặng 01 Bảo hiểm cường hóa (tối đa +5) (khóa)

 Quà ưu đãi 2 :

→ Mua sắm mới 01 Bùa thủy tinh (phòng ngự) từ DzoShop

♦ Tặng 01 Bảo hiểm cường hóa (tối đa +6) (khóa)

 Quà ưu đãi 3 :

→ Mua sắm mới 01 Bùa thủy tinh (vũ khí) và 01 Bùa thủy tinh (phòng ngự) từ DzoShop

♦ Tặng 01 Bảo hiểm cường hóa (tối đa +7) (khóa)

 Mô tả tặng phẩm :

Bảo hiểm cường hóa :

 • Hỗ trợ khôi phục cấp cường hóa trước đó của trang bị (tối đa theo cấp giới hạn của quà tặng nhận được).
 • Trang bị nhận bảo hiểm do nhân vật tự chuẩn bị (bao gồm 4 dòng hợp thành).
 • Trang bị nhận bảo hiểm bao gồm trang bị thông thường, võ huân, Phục ma động.
 • Trang bị nhận bảo hiểm bao gồm vũ khí, y phục, hộ thủ, ủng.
 • Trang bị nhận bảo hiểm tương đồng cấp độ, hệ phái, thế lực với nhân vật tham gia.
 • Mỗi trang bị nhận không quá 2 quà tặng bảo hiểm từ Sự Kiện.
 • Thời gian tiến hành cường hóa thất bại và quy định nhận thưởng sẽ thông báo sau.
   
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con (DZxxx/SNxxx)

- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật mua sắm đầu tiên của ID con tham gia
- Mỗi nhân vật có thể tham gia cả 3 mốc quà, DzoCash tham gia mỗi mốc quà là độc lập nhau 
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời
- Trao thưởng từ 3 ~7 ngày làm việc  từ khi kết thúc thời hạn thắc mắc kết quả tổng kết
Mọi thắc mắc về sự kiện liên hệ Fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc Kênh hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.
 
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.