Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Trong Tai The Thao Quoc Te] (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Cuoi tuan (Dac biet) (01.07)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Dich Vu Bao Hiem Cuong Hoa (Dac Biet) (01/07)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (30/06/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh nghiem] Happy Kiss Day (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Quà tặng] Bảo hiểm Vật phẩm (Đặc biệt) (03.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Quà tặng] Bảo hiểm Vật phẩm (Đặc biệt) (03.2021)

27/03/2021

Yulgang Hiệp Khách mang đến ưu đãi đặc biệt chỉ có trong thời gian Sự Kiện
Nhanh tham gia để nhận quà tặng nhé !!


 Sự Kiện [QÙA TẶNG] BẢO HIỂM VẬT PHẨM (ĐẶC BIỆT)

 Đối tượng tham gia : Máy chủ Bích Phong Môn và Tống Võ Môn

 Thời gian:

     - Bắt đầu : (13:00) ngày 27/03/2021
     - Kết thúc : (11:00) ngày 28/03/2021

 Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên khi mua sắm mới thỏa điều kiện sẽ nhận thêm khuyến mãi :

 • DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia.
 • Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi

 Quà ưu đãi 1 : 

→ Mua sắm mới 01 Phúc vận phù (25%) từ DzoShop

♦ Tặng 01 Bảo hiểm cường hóa (tối đa +5) (khóa)

 Quà ưu đãi 2 :

→ Mua sắm mới 01 Bùa thủy tinh (phòng ngự) từ DzoShop

♦ Tặng 01 Bảo hiểm cường hóa (tối đa +6) (khóa)

 Quà ưu đãi 3 :

→ Mua sắm mới 01 Bùa thủy tinh (vũ khí) và 01 Bùa thủy tinh (phòng ngự) từ DzoShop

♦ Tặng 01 Bảo hiểm cường hóa (tối đa +7) (khóa)

 Mô tả tặng phẩm :

Bảo hiểm cường hóa :

 • Hỗ trợ khôi phục cấp cường hóa trước đó của trang bị (tối đa theo cấp giới hạn của quà tặng nhận được).
 • Trang bị nhận bảo hiểm do nhân vật tự chuẩn bị (bao gồm 4 dòng hợp thành).
 • Trang bị nhận bảo hiểm bao gồm trang bị thông thường, võ huân, Phục ma động.
 • Trang bị nhận bảo hiểm bao gồm vũ khí, y phục, hộ thủ, ủng.
 • Trang bị nhận bảo hiểm tương đồng cấp độ, hệ phái, thế lực với nhân vật tham gia.
 • Mỗi trang bị nhận không quá 2 quà tặng bảo hiểm từ Sự Kiện.
 • Thời gian tiến hành cường hóa thất bại và quy định nhận thưởng sẽ thông báo sau.
   
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con (DZxxx/SNxxx)

- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật mua sắm đầu tiên của ID con tham gia
- Mỗi nhân vật có thể tham gia cả 3 mốc quà, DzoCash tham gia mỗi mốc quà là độc lập nhau 
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời
- Trao thưởng từ 3 ~7 ngày làm việc  từ khi kết thúc thời hạn thắc mắc kết quả tổng kết
Mọi thắc mắc về sự kiện liên hệ Fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc Kênh hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.
 
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.