Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Bung no Cuong hoa (Dac Biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Phong Vu Mon] (To Doi) Mung Sap nhap May chu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat Mung Sap Nhap May Chu (22/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Chuỗi sự kiện] Mừng Phiên Bản Mới (2) (04.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Chuỗi sự kiện] Mừng Phiên Bản Mới (2) (04.2021)

29/03/2021

Để chào đón những thay đổi mới trong phiên bản sắp tới, 

Yulgang Hiệp Khách xin giới thiệu chuỗi sự kiện đặc biệt mừng phiên bản mới

Chuỗi Sự Kiện Mừng Phiên Bản Mới (2)

TIỀN MỪNG TUỔI

Thời gian : 

Bắt đầu : (sau bảo trì) ngày 01/04/2021.

Kết thúc : (trước bảo trì định kỳ) tiếp theo.

 Giới thiệu : 

Nhiệm vụ : Quà Mừng Tuổi

NPC : Tiểu Hương (Huyền Bột Phái).

- Nhiệm vụ tiến hành 01 lần / ngày.

  Nội dung :

- Trong thời gian sự kiện các Hiệp Khách có thể nhận nhiệm vụ tại NPC Tiểu Hương.

- Đánh quái chênh lệch 10 cấp độ thu thập vật phẩm nhiệm vụ :

- Trả nhiệm vụ sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong 2 loại vật phẩm sau :
 
Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - [Fanpage] Thử Tài Tiên Tri (03.2021) hình 6 Lưu ý : Khóa giao dịch vật phẩm thưởng từ sự kiện.
 

TÚI PHÚC KIM HƯƠNG NGỌC

Thời gian : 

Bắt đầu : (sau bảo trì) ngày 01/04/2021.

Kết thúc : (trước bảo trì định kỳ) tiếp theo.

 Giới thiệu : 

Nhiệm vụ : Túi phúc (Kim Hương Ngọc)

NPC : Kim Hương Ngọc (Huyền Bột Phái).

- Nhiệm vụ tiến hành 01 lần / ngày.

  Nội dung :

- Trong thời gian sự kiện các Hiệp Khách có thể nhận nhiệm vụ tại NPC Kim Hương Ngọc.

- Đánh quái chênh lệch 10 cấp độ thu thập vật phẩm nhiệm vụ:

- Trả nhiệm vụ sẽ nhận được 02 phần thưởng như sau:  
 

TÚI PHÚC THIÊN VÂN NHẠC

Thời gian : 

Bắt đầu : (sau bảo trì) ngày 01/04/2021.

Kết thúc : (trước bảo trì định kỳ) tiếp theo.

 Giới thiệu : 

Nhiệm vụ : Túi phúc (Thiên Vân Nhạc)

NPC : Thiên Vân Nhạc (Huyền Bột Phái).

- Nhiệm vụ tiến hành nhiều lần.

  Nội dung :

- Trong thời gian sự kiện các Hiệp Khách có thể nhận nhiệm vụ tại NPC Thiên Vân Nhạc.

- Thu thập đủ 04 Túi phúc của Thiên Vân Nhạc nhận được từ nhiệm vụ Túi Phúc Kim Hương Ngọc để hoàn thành nhiệm vụ và nhận thưởng như sau :

Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - [Fanpage] Thử Tài Tiên Tri (03.2021) hình 6 Lưu ý : Khóa giao dịch vật phẩm thưởng từ sự kiện.

CẬP NHẬT CỬA HÀNG BÁT QUÁI

Thời gian : 

Bắt đầu : (sau bảo trì) ngày 01/04/2021.

Kết thúc : (trước bảo trì định kỳ) tiếp theo.

  Nội dung :

- Trong thời gian sự kiện các Hiệp Khách có thể mua các loại máu sâm đặc biệt tại NPC Bát Quái Lão Nhân :
Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - [Fanpage] Thử Tài Tiên Tri (03.2021) hình 6 Lưu ý : Vật phẩm sẽ xóa ở lần bảo trì kế tiếp.
Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc kênh hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.