Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Flash sale] Qua tang Gio Vang (29.05)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Mung SEA GAMES 31 (26/05/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Mung Quoc Te Thieu Nhi (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Mung Tet Doan Ngo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Kinh nghiem] Chung vui cung SEA GAMES 31 (2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Yến Phi Gia] Siêu Tiến Cấp (04.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Yến Phi Gia] Siêu Tiến Cấp (04.2021)

09/04/2021

Cùng sự kiện Siêu Tiến Cấp

Nhận ngay ưu đãi hấp dẫn từ Yulgang Hiệp Khách

SIÊU TIẾN CẤP

 Thời gian

- Bắt đầu : (16:00) ngày 20/04/2021.

- Kết thúc : (23:59) ngày 01/06/2021.

- Báo danh trong vòng 30 ngày từ khi đạt cấp độ yêu cầu trong thời gian sự kiện.

 Tham gia

- Dành cho nhân vật thuộc máy chủ Yến Phi Gia khởi tạo từ 00:00 ngày 15/04/2021.

 Nhận thưởng

- Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

 Nội dung

Trong thời gian tham gia sự kiện, các Hiệp Khách có nhân vật đăng ký tham gia đạt cấp độ 120 và Thăng Thiên 2 sẽ nhận được ưu đãi :

  • Nhận 01 ưu đãi cường hóa Vũ Khí +1 cấp cường hóa (tối đa +11) : Khi nạp và tiêu đồng thời 150,000@DzoCash. 
  • Nhận 01 ưu đãi cường hóa Y Phục +1 cấp cường hóa (tối đa +12) : Khi nạp và tiêu đồng thời 250,000@DzoCash. 

Vũ khí, Y phục do nhân vật tham gia chuẩn bị, là trang bị thông thường, cấp độ 130 hoặc 140, đã hợp thành 4 dòng, đồng lớp nhân vật, thế lực nhân vật (không yêu cầu đồng cấp độ).

Mỗi Vũ khí và Y phục chỉ nhận duy nhất 01 ưu đãi cường hóa từ sự kiện.

 Cách thức tham gia

Để tham gia sự kiện, các Hiệp Khách báo danh tham gia qua kênh hỗ trợ theo mẫu sau:

- ID con:

- Nhân vật:

- Máy chủ:

- Đăng ký tham gia sự kiện Siêu Tiến Cấp.

- Chấp nhận quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.

Lưu ý: Tài khoản báo danh phải là tài khoản sở hữu ID con và nhân vật tham gia sự kiện.

 Lưu ý

- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con (DZxxx/SNxxx).

- DzoCash tham gia đối với ưu đãi dành cho Vũ khí và Y phục là độc lập.

- Mỗi ID con đăng ký tham gia cho 1 nhân vật duy nhất.

- Nhân vật phải được khởi tạo trong thời gian yêu cầu mới được tham gia sự kiện này.

- Trao thưởng trong vòng 7 ngày làm việc từ khi kết thúc thắc mắc kết quả.

- Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng gửi đến fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách để được giải đáp chi tiết.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.