Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem Danh Nhan Qua (Dac biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (29/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Quà tặng] Ưu đãi Nạp 3 ngày (04.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Quà tặng] Ưu đãi Nạp 3 ngày (04.2021)

20/04/2021

Khuyến mãi HOT từ DzoShop kéo dài 3 ngày
Các Hiệp Khách đã sẵn sàng ring quà chưa nè ?

 Sự Kiện ƯU ĐÃI QUÀ NẠP 3 NGÀY

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

 Thời gian : (12:00) ngày 20/04/2021 ~ (23:59) ngày 22/04/2021

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên khi nạp mới và tiêu mới thỏa điều kiện sẽ nhận thêm khuyến mãi :

  • DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia.
  • Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi
  • Khuyến mãi trợ giá đặc biệt chỉ có trong thời gian sự kiện nên nhân vật tham gia 1 ngày duy nhất sẽ không nhận được quà

 Mốc nạp mỗi ngày :

+ Ngày 20/04/2021 : nạp mới 2500@DzoCash và tiêu mới 2500@DzoCash.

+ Ngày 21/04/2021 : nạp mới 500@DzoCashvà tiêu mới 500@DzoCash.

+ Ngày 22/04/2021 : nạp mới 2500@DzoCash và tiêu mới 2500@DzoCash.

 Phần thưởng :

 Quà ưu đãi 1 : Dành cho các Hiệp Khách tham gia đủ điều kiện 2 ngày 21/04/2021 và một ngày bất kỳ còn lại (20/04/2021 hoặc 22/04/2021) :

→ Nhận 01 Thời trang Gà Con Kute.

→ Nhận 01 Kim Long Chỉ Thêu (24 giờ).

 Quà ưu đãi 2 : Dành cho các Hiệp Khách tham gia đủ điều kiện 2 ngày 20/04/2021 và ngày 22/04/2021 :

→ Nhận 01 Hộ Tâm Đan (150%) (1 ngày) (EV).

→ Nhận 01 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (1 ngày) (EV). 

 Quà ưu đãi 3 : Dành cho các Hiệp Khách tham gia đủ điều kiện cả 3 ngày :

→ Nhận 01 Thời trang Gà Con Kute.

→ Nhận 02 Hộ Tâm Đan (150%) (1 ngày) (EV).

→ Nhận 01 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (1 ngày) (EV). 

Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con (DZxxx/SNxxx)
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật

- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu DzoCash đầu tiên của ID con tham gia
- Mỗi nhân vật nhận duy nhất 1 quà tặng ưu đãi cao nhất. 
- Tặng phẩm (EV) không thể giao dịch
- Thời trang trao theo giới tính nhân vật tham gia, không khóa
- Trao thưởng từ 3 ~7 ngày làm việc từ khi kết thúc thời hạn thắc mắc kết quả tổng kết
Mọi thắc mắc về sự kiện liên hệ Fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc Kênh hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.
 
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.