Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu Dai Cuoi Tuan (Dac Biet) - 20/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Dịch Vụ Bảo Hiểm Cường Hóa] Đặc Biệt Mừng Máy Chủ Mới (04.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Dịch Vụ Bảo Hiểm Cường Hóa] Đặc Biệt Mừng Máy Chủ Mới (04.2021)

23/04/2021

Yulgang Hiệp Khách gửi đến sự kiện Bảo Hiểm Cường Hóa tối đa +7

Dành riêng máy chủ Yến Phi Gia và Bích Phong Môn

BẢO HIỂM CƯỜNG HÓA ĐẶC BIỆT MỪNG MÁY CHỦ MỚI

 Thời gian : (10:00) ~ (15:30) cùng ngày 23/04/2021.

 Đối tượng tham gia

- Dành riêng cho Yến Phi Gia và Bích Phong Môn.

 Nội dung

Trong thời gian sự kiện, nếu có nạp mới và tiêu mới từ 1,000@DzoCash trở lên :

  • Tặng 01 Bảo Hiểm Cường Hóa +7 : Bảo hiểm hồi phục cấp cường hóa về trước khi cường hóa thất bại (tối đa +7).

- Mỗi nhân vật tham gia tối đa 1 trang bị bất kỳ mỗi Bảo Hiểm Cường Hóa (không phân biệt trang bị thường, trang bị võ huân, trang bị Phục Ma Động), mỗi trang bị tham gia 1 lần.

- Trang bị tham gia phải cùng cấp độ, lớp nhân vật, hệ phái, giới tính với nhân vật tham gia.

- Trang bị tham gia gồm: vũ khí, y phục, giáp tay, ủng, giáp trong. Không bao gồm trang sức / thời trang / thần thú / bang phái phục.

- Thời gian cường hóa thất bại và gửi hỗ trợ sẽ được thông báo tại bài tổng kết vào lúc (16:30) ngày 23/04/2021 tại trang Tổng Kết Sự Kiện.

Báo danh tại bài viết sự kiện theo mẫu :

+ Tên nhân vật :

+ Máy chủ :

+ Tham gia sự kiện Bảo Hiểm Vật Phẩm.

 Lưu ý

- Ảnh trang bị phải hiển thị rõ tên nhân vật, máy chủ và được chụp bằng chức năng game (xem hướng dẫn tại bài viết Chụp Ảnh Ingame).

- Trang bị cường hóa thất bại nhận bảo hiểm do chính nhân vật đăng ký tham gia trực tiếp cường hóa thất bại.

- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.

- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con (DZxxx/SNxxx).

- Mỗi ID con tham gia duy nhất cho 01 nhân vật.

- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên tiêu @DzoCash của ID con.

- Yulgang Hiệp Khách chỉ hỗ trợ bảo hiểm cấp cường hóa giới hạn theo quy định, nhân vật chuẩn bị sẵn trang bị tương đồng thuộc tính Kim Cương Thạch/Hàn Ngọc Thạch với trang bị đã cường hóa thất bại để nhận lại cấp cường hóa.

- Trao thưởng trong vòng 7 ngày làm việc từ ngày kết thúc tổng kết sự kiện.

Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc kênh hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.

Chúc các Hiệp Khách tham gia sự kiện vui vẻ!!!

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.