Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem Danh Nhan Qua (Dac biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (29/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Siêu Thị Thời Trang] Đặc Biệt Mừng Ngày Trái Đất (04.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Siêu Thị Thời Trang] Đặc Biệt Mừng Ngày Trái Đất (04.2021)

23/04/2021

Cùng sắm Thời trang mừng Ngày trái đất cùng Yulgang Hiệp Khách nào

 [Siêu thị Thời trang] MỪNG NGÀY TRÁI ĐẤT

➠ Thời gian: (15:30) ~ (23:30) 23/04/2021

 Đối tượng tham gia: Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

 Thể lệ tham gia:

Trong thời gian trên, khi nạp và tiêu thỏa điều kiện sẽ nhận thêm thời trang !

 ☑ Quà tặng thời trang 1 : Nạp mới tối thiểu 2,000@DzoCash và Tiêu mới tối thiểu 2,000@DzoCash

 ☑ Quà tặng thời trang 2 : Nạp mới tối thiểu 3,000@DzoCash và Tiêu mới tối thiểu 3,000@DzoCash

 ☑ Quà tặng thời trang 3 : Nạp mới tối thiểu 4,000@DzoCash và Tiêu mới tối thiểu 4,000@DzoCash

 ☑ Quà tặng thời trang 4 : Nạp mới tối thiểu 5,000@DzoCash và Tiêu mới tối thiểu 5,000@DzoCash

 ☑ Quà tặng thời trang 5 : Nạp mới tối thiểu 11,000@DzoCash và Tiêu mới tối thiểu 11,000@DzoCash

​​ ☑ Quà TOP : Top 3 nạp tiêu có Nạp mới tối thiểu 12,000@DzoCash và Tiêu mới tối thiểu 12,000@DzoCash

  • Tặng thêm 01 Thời trang VIP (zin) (10 ngày).

@DzoCash tham gia mỗi mốc quà tặng thời trang là độc lập.

Mỗi nhân vật có thể tham gia nhiều mốc quà thời trang, tham gia tối đa 1 lần mỗi mốc quà thời trang.

Báo danh mốc quà thời trang nhận tại >>bài viết Sự Kiện<<

      ♦ Mẫu báo danh :

- Tên nhân vật
- Máy chủ
- Quà tặng tham gia

 ► Xem thêm thời trang tại Fanpage Hiệp Khách

 Lưu ý:
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con (DZxxx/SNxxx)
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên tiêu @DzoCash.
- Tham gia mà không báo danh đúng hạn xem như từ chối quà tặng Sự Kiện
- Báo danh nhưng không tham gia xem như từ chối quà tặng Sự Kiện
- Thời trang theo giới tính nhân vật tiêu DzoCash đầu tiên của ID con tham gia

- Thời trang có thể giao dịch, cất kho, hợp thành, cường hóa, phân hủy...
- Trao thưởng từ 3 ~7 ngày làm việc từ khi kết thúc thời hạn thắc mắc kết quả tổng kết

Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc kênh hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.
 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.