Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem Danh Nhan Qua (Dac biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (29/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Dịch Vụ Bảo Hiểm Cường Hóa] Đặc Biệt Mừng Máy Chủ Mới (2) (04.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Dịch Vụ Bảo Hiểm Cường Hóa] Đặc Biệt Mừng Máy Chủ Mới (2) (04.2021)

26/04/2021

Yulgang Hiệp Khách gửi đến sự kiện Bảo Hiểm Cường Hóa

BẢO HIỂM CƯỜNG HÓA ĐẶC BIỆT MỪNG MÁY CHỦ MỚI (2)

 Thời gian : (17:30) ngày 26/04/2021 ~ (09:30) ngày 27/04/2021.

 Đối tượng tham gia Dành cho toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

 Nội dung

☑ Bảo Hiểm Cường Hóa dành cho Yến Phi Gia :

- Trong thời gian sự kiện, nếu có nạp mới và tiêu mới từ 1,500@DzoCash trở lên :

  • Tặng 01 Bảo Hiểm Cường Hóa +7 : Bảo hiểm hồi phục cấp cường hóa về trước khi cường hóa thất bại (tối đa +7).

- Trường hợp không có tham gia Bảo Hiểm Cường Hóa +7, nhận 01 Bảo Hiểm Cường Hóa +6 Bảo hiểm hồi phục cấp cường hóa về trước khi cường hóa thất bại (tối đa +6).

☑ Bảo Hiểm Cường Hóa dành cho những máy chủ còn lại :

- Trong thời gian sự kiện, nếu có nạp mới và tiêu mới từ 6,500@DzoCash trở lên :

  • Tặng 01 Bảo Hiểm Cường Hóa +8 : Bảo hiểm hồi phục cấp cường hóa về trước khi cường hóa thất bại (tối đa +8).

- Trường hợp không có tham gia Bảo Hiểm Cường Hóa +8, nhận 01 Bảo Hiểm Cường Hóa +7 Bảo hiểm hồi phục cấp cường hóa về trước khi cường hóa thất bại (tối đa +7).

Bảo Hiểm Cường Hóa mốc thấp hơn ở tất cả các máy chủ (Bảo Hiểm Cường Hóa +6 tại Yến Phi Gia và Bảo Hiểm Cường Hóa +7 tại các máy chủ khác) là miễn phí, không yêu cầu nạp tiêu. 

Mỗi nhân vật tham gia tối đa 01 Bảo Hiểm Cường Hóa, 01 trang bị (không phân biệt trang bị thường, trang bị võ huân, trang bị Phục Ma Động), mỗi trang bị tham gia 1 lần.

Trang bị tham gia phải cùng cấp độ, lớp nhân vật, hệ phái, giới tính với nhân vật tham gia.

Trang bị tham gia gồm: vũ khí, y phục, giáp tay, ủng, giáp trong. Không bao gồm trang sức / thời trang / thần thú / bang phái phục.

Thời gian cường hóa thất bại và gửi hỗ trợ sẽ được thông báo sau ở bài tổng kết tại trang Tổng Kết Sự Kiện.

Tất cả nhân vật tham gia báo danh tại bài viết sự kiện theo mẫu :

+ Tên nhân vật :

+ Máy chủ :

+ Mốc Bảo Hiểm Cường Hóa tham gia : 

+ Tag thành công 02 bạn bè.

 Lưu ý

- Trang bị cường hóa thất bại nhận bảo hiểm do chính nhân vật đăng ký tham gia trực tiếp cường hóa thất bại.

- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.

- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con (DZxxx/SNxxx).

- Mỗi ID con tham gia duy nhất cho 01 nhân vật.

- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên tiêu @DzoCash của ID con.

- Yulgang Hiệp Khách chỉ hỗ trợ bảo hiểm cấp cường hóa giới hạn theo quy định, nhân vật chuẩn bị sẵn trang bị tương đồng thuộc tính Kim Cương Thạch/Hàn Ngọc Thạch với trang bị đã cường hóa thất bại để nhận lại cấp cường hóa.

- Trao thưởng trong vòng 7 ngày làm việc từ ngày kết thúc tổng kết sự kiện.

Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc kênh hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.

Chúc các Hiệp Khách tham gia sự kiện vui vẻ!!!

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.