Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Bùng Nổ Cường Hóa Tiếp Sức Mùa Hè (05.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Bùng Nổ Cường Hóa Tiếp Sức Mùa Hè (05.2021)

05/05/2021

Do sự cố chuyển đổi Bùa Thúy Ngọc (Chân),

Tiếu Ca mở sự kiện hỗ trợ giúp các Hiệp Khách sở hữu trang bị tốt hơn!!!


 [Sự Kiện] BÙNG NỔ CƯỜNG HÓA TIẾP SỨC MÙA HÈ
 Happy Time : (19:00) ngày 05/05/2021 ~ (13:00) ngày 06/05/2021

 Đối tượng tham gia : Tất cả người chơi Yulgang Hiệp Khách.

- Áp dụng cho toàn bộ trang bị cấp độ 130 trở lên bao gồm : vũ khí, y phục, hộ thủ, ủng.
(không phân biệt trang bị thông thường, võ huân, phục ma động)
- Mỗi nhân vật có thể tham gia cả 3 ưu đãi đối với trang bị 130 và 140 hoặc 2 ưu đãi đối với trang bị cấp độ 150. Mỗi Trang bị tham gia không quá 1 lần mỗi ưu đãi
- Trang bị nhận thưởng đồng cấp độ, hệ phái và giới tính với nhân vật tham gia

 Thể lệ tham gia :

Trong thời gian Sự Kiện khi thỏa điều kiện nạp mới và tiêu mới sẽ nhận được quà tặng cường hóa :

  • Trang bị cấp 130 và cấp 140 :
 Ưu đãi (+1) cấp độ cường hóa (tối đa +11)  :
- Áp dụng cho tất cả các nhân vật khi nạp và tiêu mới đồng thời 250,000@DzoCash 
 Ưu đãi (+1) cấp độ cường hóa (tối đa +12) :
- Áp dụng cho tất cả các nhân vật khi nạp và tiêu mới đồng thời 350,000@DzoCash 
 Ưu đãi (+1) cấp độ cường hóa (tối đa +13) :
- Áp dụng cho tất cả các nhân vật khi nạp và tiêu mới đồng thời 450,000@DzoCash
 
  • Trang bị cấp 150 :
 Ưu đãi (+1) cấp độ cường hóa (tối đa +11)  :
- Áp dụng cho tất cả các nhân vật khi nạp và tiêu mới đồng thời 350,000@DzoCash
 Ưu đãi (+1) cấp độ cường hóa (tối đa +12) :
- Áp dụng cho tất cả các nhân vật khi nạp và tiêu mới đồng thời 450,000@DzoCash
 
DzoCash tham gia mỗi mốc ưu đãi là độc lập.
 Hướng dẫn nhận ưu đãi :

Khi thỏa điều kiện, các Hiệp Khách gửi yêu cầu hỗ trợ để báo danh nhận ưu đãi :

 Báo danh tại >>kênh hỗ trợ<< theo mẫu :
♦♦ Mẫu báo danh (báo danh trước 06:00 ngày 07/05/2021)

   • ID con
   • Tên nhân vật
   • Máy chủ
   • Tên & Chỉ số Trang bị trang bị nhận ưu đãi
   • Ảnh chụp chi tiết Trang bị nhận ưu đãi (rê trỏ chuột để hiển thị đầy đủ thuộc tính)

Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Cộng dồn DzoCash tham gia của ID con (Dzxxx/SNxxx)
- Mỗi ID con tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu cash đầu tiên của ID con

- Yêu cầu chụp ảnh bằng chức năng game   link hướng dẫn
- Trang bị nhận ưu đãi do nhân vật tự chuẩn bị
- Trao thưởng từ 3 ~7 ngày làm việc khi kết thúc thời hạn báo danh
Mọi thắc mắc về Sự Kiện vui lòng inbox Fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp chi tiết nhất

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.