Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Bộ sưu tập] Thời trang (05.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Bộ sưu tập] Thời trang (05.2021)

06/05/2021

Sưu tập nhiều - ưu đãi nhiều cùng Yulgang Hiệp Khách !!

 Sự Kiện BỘ SƯU TẬP THỜI TRANG

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

 Thời gian : (14:30) ngày 06/05/2021 ~ (23:59) ngày 08/05/2021

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên khi nhận mới thời trang từ Ngân Kiều Long sẽ nhận thêm quà tặng hấp dẫn :

  • Ưu đãi đánh tráo 1 : Khi sưu tập tối thiểu 2 thời trang cùng loại có cơ hội đổi :
    • Đổi 01 Trang phục Thể Thao Biển.
  • Ưu đãi đánh tráo 2 : Khi sưu tập tối thiểu 3 thời trang cùng loại có cơ hội đổi :
    • Đổi 01 Trang phục Tùng Lâm Yêu Tinh.
Thời trang tham gia mỗi mốc quà là độc lập.
Mỗi nhân vật được tham gia nhiều mốc quà, nhận không quá 1 quà tặng mỗi loại.
Trang phục sưu tập quà thời trang không thu hồi.
Trang phục sưu tập ưu đãi đánh tráo sẽ được thu hồi.
Nhân vật tham gia đặt thời trang bắt đầu từ ô số 1 kho chung để kiểm tra . Báo danh tham gia tại Bài Viết Sự Kiện :
- Tên nhân vật :
- Máy chủ :
- Mốc quà tham gia :
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con (DZxxx/SNxxx)
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật

- Thời trang tặng trao theo giới tính nhân vật tham gia
- Thời trang tặng có thể hợp thành, cường hóa, cất kho, phân hủy, chuyển đổi....
- Trao thưởng từ 3 ~7 ngày làm việc từ khi kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
 
Mọi thắc mắc về sự kiện liên hệ Fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc Kênh hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.
 
 
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.