Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Tich Diem Doi Qua
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Them Ban Them Vui (13/09/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem Danh Fan Cung (10/09/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Dac Chung Quan Phuc (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Than thu Tho Ngoc (2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vui Trung Thu Cung Tho Ngoc (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Nhân đôi hệ thống] Mừng Sinh Nhật Bác (05.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Nhân đôi hệ thống] Mừng Sinh Nhật Bác (05.2021)

18/05/2021

Yulgang Hiệp Khách mang đến sự kiện nhân đôi toàn hệ thống mừng sinh nhật Bác

 [Nhân đôi hệ thống] Mừng Sinh Nhật Bác 

 Quà tặng kinh nghiệm :

☑ Thời gian : (00:00) ngày 19/05/2021 ~ (23:59) ngày 19/05/2021

☑ Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách khi luyện cấp

☑ Nhân đôi (toàn hệ thống) : kinh nghiệm, kỹ năng, tiền, tỷ lệ rơi vật phẩm / nhiệm vụ ...

Chúc các Hiệp Khách luyện cấp vui vẻ nha !

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.