Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Mung Xuan Nham Dan (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung Mung Xuan] Than Thoai Hy Lap (01.2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (20/01/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (01.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (01.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Nhân đôi hệ thống] Mừng Sinh Nhật Bác (05.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Nhân đôi hệ thống] Mừng Sinh Nhật Bác (05.2021)

18/05/2021

Yulgang Hiệp Khách mang đến sự kiện nhân đôi toàn hệ thống mừng sinh nhật Bác

 [Nhân đôi hệ thống] Mừng Sinh Nhật Bác 

 Quà tặng kinh nghiệm :

☑ Thời gian : (00:00) ngày 19/05/2021 ~ (23:59) ngày 19/05/2021

☑ Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách khi luyện cấp

☑ Nhân đôi (toàn hệ thống) : kinh nghiệm, kỹ năng, tiền, tỷ lệ rơi vật phẩm / nhiệm vụ ...

Chúc các Hiệp Khách luyện cấp vui vẻ nha !

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.