Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] DANH TRAO VAT PHAM 09/2021
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Tich Diem Doi Qua
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem Danh Fan Cung (10/09/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Dac Chung Quan Phuc (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Than thu Tho Ngoc (2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vui Trung Thu Cung Tho Ngoc (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh Nghiem] Khoe Anh Lanh Qua (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (23/09/2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Chuỗi Sự Kiện] Chào Mừng Quốc Tế Thiếu Nhi (05.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Chuỗi Sự Kiện] Chào Mừng Quốc Tế Thiếu Nhi (05.2021)

26/05/2021

Giúp mang quà cho Ân Quân, chư vị sẽ được nhận thưởng từ Yulgang Hiệp Khách.

Chuỗi Sự Kiện  CHÀO MỪNG QUỐC TẾ THIẾU NHI

Thời gian : 

Bắt đầu : (sau bảo trì) ngày 27/05/2021.
Kết thúc : (trước bảo trì định kỳ) tiếp theo.

QUÀ TẶNG CHO ÂN QUÂN

 Giới thiệu : 

Nhiệm vụ : Quà Tặng Cho Ân Quân.
NPC : Ân Quân (Bắc Hải Băng Cung).
- Nhiệm vụ tiến hành 01 lần / ngày.

 Nội dung : 

- Nhận nhiệm vụ tại NPC Ân Quân.
- Sau khi nhận nhiệm vụ, chư vị sẽ nhận được ngẫu nhiên các vật phẩm sau:
  •  Phiếu đổi kiếm.
  •  Phiếu đổi búp bê.
  •  Phiếu đổi vải.

- Đến NPC Bát Quái Lão Nhân (Huyền Bột Phái) nhận nhiệm vụ phù hợp với vật phẩm đã nhận ở trên.

 
Xem thêm thông tin nhiệm vụ ở NPC Bát Quái Lão Nhân ở dưới.
 
- Sau khi thu thập đúng vật phẩm quay lại trả nhiệm vụ cho NPC Ân Quân để nhận thưởng.

 Phần thưởng : 

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ các Hiệp Khách sẽ nhận được phần thưởng tương ứng, hiệu quả kéo dài 2 giờ:

Ví dụ: Nhân vật có  Phiếu đổi kiếmchỉ có Kiếm đồ chơi  trong rương nhiệm vụ được xem là Hoàn thành đúng nhiệm vụ. Các trường hợp khác được xem là Không hoàn thành đúng nhiệm vụ.

 Lưu ý :

- Không thể hoàn thành nhiệm vụ khi có hiệu ứng tương đồng.
- Khi nhận phiếu ngẫu nhiên nào tại NPC Ân Quân thì gặp NPC Bát Quái Lão Nhân làm nhiệm vụ đó để có thể nhận được quà hoàn thành đúng yêu cầu của Ân Quân.

Sự Kiện  THANH KIẾM ĐỒ CHƠI

 Giới thiệu : 

Nhiệm vụ : Thanh Kiếm Đồ Chơi.
NPC : Bát Quái Lão Nhân (Huyền Bột Phái).
- Nhiệm vụ tiến hành 01 lần / ngày.

 Nội dung : 

- Nhận nhiệm vụ tại NPC Bát Quái Lão Nhân.
- Đánh quái chênh lệch 10 cấp độ thu thập vật phẩm nhiệm vụ:
 
- Sau khi thu thập đủ vật phẩm quay lại trả nhiệm vụ cho NPC Bát Quái Lão Nhân để nhận thưởng.

 Phần thưởng : 

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ các Hiệp Khách sẽ nhận được phần thưởng:

- Nhân vật mang  Phiếu đổi kiếm và Kiếm đồ chơi  về gặp NPC Ân Quân để hoàn thành nhiệm vụ Quà Tặng Cho Ân Quân và nhận thưởng.

Sự Kiện  BÚP BÊ ĐỒ CHƠI

 Giới thiệu : 

Nhiệm vụ : Búp Bê Đồ Chơi.
NPC : Bát Quái Lão Nhân (Huyền Bột Phái).
- Nhiệm vụ tiến hành 01 lần / ngày.

 Nội dung : 

- Nhận nhiệm vụ tại NPC Bát Quái Lão Nhân.
- Đánh quái chênh lệch 10 cấp độ thu thập vật phẩm nhiệm vụ:
 
- Sau khi thu thập đủ vật phẩm quay lại trả nhiệm vụ cho NPC Bát Quái Lão Nhân để nhận thưởng.

 Phần thưởng : 

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ các Hiệp Khách sẽ nhận được phần thưởng:

- Nhân vật mang  Phiếu đổi búp bê và Búp bê vải  về gặp NPC Ân Quân để hoàn thành nhiệm vụ Quà Tặng Cho Ân Quân và nhận thưởng.

Sự Kiện  VẢI LÀM ĐỒ CHƠI

 Giới thiệu : 

Nhiệm vụ : Vải Làm Đồ Chơi.
NPC : Bát Quái Lão Nhân (Huyền Bột Phái).
- Nhiệm vụ tiến hành 01 lần / ngày.

 Nội dung : 

- Nhận nhiệm vụ tại NPC Bát Quái Lão Nhân.
- Đánh quái chênh lệch 10 cấp độ thu thập vật phẩm nhiệm vụ:
 
- Sau khi thu thập đủ vật phẩm quay lại trả nhiệm vụ cho NPC Bát Quái Lão Nhân để nhận thưởng.

 Phần thưởng : 

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ các Hiệp Khách sẽ nhận được phần thưởng:

- Nhân vật mang  Phiếu đổi vả và Vải  về gặp NPC Ân Quân để hoàn thành nhiệm vụ Quà Tặng Cho Ân Quân và nhận thưởng.

Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc kênh hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.