Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Bonus (Dac Biet) (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Thoi Trang Hoa Anh Dao (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Bua Chu Cho Linh Hon Ac Ma (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Thu Gian Mua He (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri an Hiep Khach (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Nap 3 Ngay Nhan Qua (2) (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh nghiem] danh rieng may chu moi (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thach thuc cung The Luc chien (2) (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (17/06/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (06.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Quà tặng Kinh Nghiệm] Hỗ Trợ Luyện Cấp (06.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Quà tặng Kinh Nghiệm] Hỗ Trợ Luyện Cấp (06.2021)

27/05/2021

Chung tay hỗ trợ mùa dịch, Yulgang Hiệp Khách mang đến quà tặng kinh nghiệm.

Quà tặng KINH NGHIỆM  HỖ TRỢ LUYỆN CẤP

 Đối tượng : toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

 Happy Time :

Đợt 1 : (20:00) ngày 01/06/2021 ~ (20:00) ngày 02/06/2021
Đợt 2 : (20:00) ngày 05/06/2021 ~ (20:00) ngày 06/06/2021
Đợt 3 : (00:00) ngày 13/06/2021 ~ (23:59) ngày 13/06/2021
 

 Quà tặng : 
☑ Đợt 1 : Tăng 100% điểm kinh nghiệm nhận được khi luyện cấp theo tổ đội
☑ Đợt 2 : Tăng 100% điểm kinh nghiệm nhận được khi luyện cấp theo tổ đội
☑ Đợt 3 : 

Huyền Thiên Môn, Tống Võ Môn, Bích Phong Môn : tăng 50% kinh nghiệm luyện cấp theo tổ đội
♦ Yến Phi Gia : tăng 100% kinh nghiệm luyện cấp theo tổ đội


!! Cùng giải stress mùa dịch tại nhà nào !! 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.