Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Quà tặng Kinh Nghiệm] Giải Nhiệt Mùa Hè (05.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Quà tặng Kinh Nghiệm] Giải Nhiệt Mùa Hè (05.2021)

27/05/2021

Yulgang Hiệp Khách mang đến quà tặng kinh nghiệm 

 Quà Tặng Kinh Nghiệm GIẢI NHIỆT MÙA HÈ 

 Quà tặng kinh nghiệm :

☑ Thời gian : (00:00) ~ (23:59) cùng ngày 31/05/2021

☑ Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách khi luyện cấp

Tăng 100% kinh nghiệm khi luyện cấp theo tổ đội

Chúc các Hiệp Khách luyện cấp vui vẻ nha !

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.