Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Con số may mắn (05.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Con số may mắn (05.2021)

29/05/2021

Thỏa sức trải nghiệm cùng Bích Đàn Bảo Hàm,
Yulgang Hiệp Khách mang lại quà tặng trải nghiệm cực chất !!


 Sự Kiện CON SỐ MAY MẮN
 Happy Time : (14:00) 29/05/2021 ~ (23:59) 29/05/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian Sự Kiện, nhận được 1 con số may mắn khi :
- Nạp mới tối thiểu 1,000@DzoCash
- Đồng thời mua sắm mới tối thiểu 1 Bích Đàn Bảo Hàm từ DzoShop
Không giới hạn số may mắn nhận được của mỗi nhân vật.
Khi Sự Kiện kết thúc, BTC sẽ công bố con số may mắn và thời gian quay số trên Fanpage Yulgang Hiệp Khách Dzogame

 Quà tặng Sự Kiện :
BTC sẽ quay số may mắn những nhân vật tham gia hợp lệ trên kênh random.org để tìm ra người trúng giải
 
 ☑ 02 Quà tặng Hoàng Kim :
     - Mỗi quà tặng gồm : 
         + 01 Trang phục Ngày Tựu Trường (hiệu ứng hoa rơi)
         + 01 Gói Sô cô la Trắng (3 viên)
         + 10,000 điểm Võ hoàng (EV)
 ☑ 04 Quà tặng Bạch Kim :
     - Quay số những nhân vật tham gia hợp lệ nhưng chưa trúng giải : 
         + 01 Bích Đàn Bảo Hàm
 ☑ 10 Quà tặng Hồng Ngọc :
     - Quay số những nhân vật tham gia hợp lệ nhưng chưa trúng giải 
         + 01 Hộ Tâm Đan (150%) 1 ngày (EV)
 ☑ 20 Quà tặng Lục Ngọc :
     - Tất cả nhân vật tham gia hợp lệ đều có thể tham gia quay số : 
         + 2,000,000 điểm kỹ năng (EV)
 
Nếu tổng số may mắn thấp hơn 80% số lượng quà, chỉ quay số các quà Bạch Kim, Hồng Ngọc và Lục Ngọc .
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu DzoCash đầu tiên của ID con
- Mỗi nhân vật nhận 1 Quà tặng Lục Ngọc và 1 Quà tặng còn lại
- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm (EV)

- Thời trang thưởng theo giới tính nhân vật tham gia
- Thời trang thưởng có thể thể giao dịch, phân hủy, cường hóa, hợp thành, cất kho chung...
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời hoặc đổi nhân vật nhận thưởng

 

 

 

Yulgang Hiệp Khách 
         Kính bút.