Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Ưu đãi cuối tuần (Đặc biệt) (3) (05.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Ưu đãi cuối tuần (Đặc biệt) (3) (05.2021)

30/05/2021

Cuối tuần vẫn có khuyến mãi HOT từ DzoShop !!
Các Hiệp Khách đã sẵn sàng chưa nè ?


 Sự Kiện ƯU ĐÃI CUỐI TUẦN (ĐẶC BIỆT)

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

 Thời gian : (11:00) ~ (23:59) cùng ngày 30/05/2021

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên khi nạp mới và tiêu mới thỏa điều kiện có báo danh sẽ nhận thêm khuyến mãi :

  • DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia.
  • Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi
  • Báo danh tại >>bài viết Sự Kiện<<
  • Tặng phẩm (EV) khóa giao dịch

 Quà ưu đãi 1 :

→ Khi nạp mới bất kỳ và tiêu mới bất kỳ 
→ Tặng 02 Hộp đổi quà danh dự (EV)
→ Tặng 01 Tử Thiên Thạch (EV)

 Quà ưu đãi 2 :

→ Khi nạp mới từ 500@DzoCash và tiêu mới từ 500@DzoCash trở lên
→ Tặng 03 (Địa) - Ngưng Thần Châu (100 triệu) (EV)

 Quà ưu đãi 3 :

→ Khi nạp mới từ 1,000@DzoCash và tiêu mới từ 1,000@DzoCash trở lên
→ Tặng 01 Yêu hóa ma võ [Kẹo luyện cấp) (6 giờ) (EV)

 Quà ưu đãi 4 :

→ Khi nạp mới từ 5,000@DzoCash và tiêu mới từ 5,000@DzoCash trở lên
→ Tặng 03 Hộ Tâm Đan (150%) (1 ngày) (EV)
→ Tặng 03 Tử Thiên Thạch
→ Tặng 1,000 Điểm Võ huân (EV)

 Quà ưu đãi 5 :

→ Khi nạp mới từ 20,000@DzoCash và tiêu mới từ 20,000@DzoCash trở lên
Nhận quà ưu đãi 4
→ Tặng thêm 01 Trứng Sói Xanh

 Quà ưu đãi 6 :

→ Khi tham gia từ 40,000@DzoCash nạp mới và tiêu mới 
→ Nhận quà ưu đãi 4
→ Tặng thêm 20,000 Điểm Võ huân (EV)
→ Tặng thêm 01 Trứng Sói Vàng

 ♦♦ Mẫu báo danh 

  • Tên nhân vật
  • Máy chủ
  • Ưu tiên DzoCash tham gia Sự Kiện Ưu đãi cuối tuần Đặc biệt (3)
  • Quà ưu đãi tham gia
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con (DZxxx/SNxxx)
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật

- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu DzoCash đầu tiên của ID con
- Tham gia nhưng không báo danh sẽ trao duy nhất 1 quà tặng ưu đãi có giá trị cao nhất
- Mỗi nhân vật có thể tham gia cả 5 ưu đãi, (chọn tham gia Quà ưu đãi 1 hoặc Quà ưu đãi 2)
- Mỗi nhân vật có thể nhận 1 quà tặng duy nhất từ mỗi Quà ưu đãi
- DzoCash tham gia mỗi quà ưu đãi là độc lập nhau 
- Quà tặng trao trực tiếp cho nhân vật tham gia, không thể quy đổi, chuyển dời
- Trao thưởng từ 3 ~7 ngày làm việc khi kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
Mọi thắc mắc về sự kiện liên hệ Fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc Kênh hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.
 
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.