Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Flash sale] Qua tang Gio Vang (29.05)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Mung SEA GAMES 31 (26/05/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Mung Quoc Te Thieu Nhi (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Mung Tet Doan Ngo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Kinh nghiem] Chung vui cung SEA GAMES 31 (2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Flash Sale] - Chào Hè (2) (05.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Flash Sale] - Chào Hè (2) (05.2021)

30/05/2021

Yulgang Hiệp Khách tài trợ đặc biệt Flash Sale mùa Hè chống dịch !!!

 Flash Sale QUÀ TẶNG GIỜ VÀNG
 Happy Time : (18:00) ~ (23:59) cùng ngày 30/05/2021

 

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia

Trong thời gian sự kiện, khi mua vật phẩm từ DzoShop có báo danh sẽ nhận được tài trợ Vàng mùa dịch từ Yulgang Hiệp Khách

 Quà tặng Happy 1 :
     - Mua sắm mới đồng thời :
     
✧ 02 Tiên dược Hộ Thể Hoàn
      02 Tiên dược Võ Công Hoàn
     - Tặng thêm :
       ♦ 01 Tiên dược Hộ Thể Hoàn 13%
       ♦ 01 Tiên dược Võ Công Hoàn 13%
 Quà tặng Happy 2 :
     - Mua sắm mới đồng thời :
      
✧ 02 Tiên dược Cần Công Hoàn
      02 Tiên dược Vô Phòng Hoàn
     - Tặng thêm :
       ♦ 01 Tiên dược Cần Công Hoàn 11%
       ♦ 01 Tiên dược Vô Phòng Hoàn 11%
 Quà tặng Happy 3 :
    - Mua sắm mới đồng thời :
      ✧ 03 Phúc vận phù (25%)
    - Tặng thêm :
       ♦ 01 Bùa Thủy tinh (phòng ngự)
       ♦ 01 Phúc vận phù (20%) (EV)
 Quà tặng Happy 4 :
    - Mua sắm mới từ 10,000@DzoCash trở lên :
    - Tặng thêm :
       ♦ 06 Sô cô la Trắng (EV)
       ♦ 03 [VIP] Yêu hóa ma võ (cao cấp) (Thần) (1 ngày)
       ♦ 1,000 Sô cô la nộ (EV)
 Quà tặng Bonus :
    - TOP 15 mua sắm vật phẩm bất kỳ tổng giá trị từ 3,000@DzoCash trở lên sớm nhất :
    Tặng thêm :
       ♦ 01 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (6/6) (EV)
       ♦ 300 Sô cô la nộ (EV)

 ♦♦ Mẫu báo danh tại >>bài viết Sự Kiện<<

  • Tên nhân vật
  • Máy chủ
  • Ưu tiên DzoCash tham gia Sự Kiện Flash Sale - Chào Hè (2)
  • Quà ưu đãi tham gia
  • Số lượng quà ưu đãi tham gia
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con.
- DzoCash tham gia mỗi mốc quà là độc lập nhau.
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật.
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con
- Mỗi nhân vật có thể tham gia nhiều mốc quà, nhận tối đa 3 quà tặng mỗi mốc
Tham gia nhưng không báo danh xem như từ chối tham gia sự kiện này
- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm (EV) từ Sự Kiện.
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quà tặng không thể quy đổi hoặc chuyển nhân vật nhận thưởng.
Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc kênh hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.