Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Nhà Giả Kim Hiệp Khách (2) (06.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Nhà Giả Kim Hiệp Khách (2) (06.2021)

10/06/2021

Nâng cấp trang sức và nhận quà cùng Yulgang Hiệp Khách

Sự Kiện  NHÀ GIẢ KIM HIỆP KHÁCH
➠ Happy Time : (20:00) 10/06/2021 ~ (20:00) 13/06/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

 Thể lệ tham gia :

Trong thời gian sự kiện :

- Tham gia nâng cấp trang sức (cấp độ từ 60 trở lên)
- Bình luận dưới >>bài viết Sự Kiện<< theo Mẫu :

♦ Mẫu tham gia : 

- Tên nhân vật
- Máy chủ
- Tên Trang sức tham gia Sự Kiện
- Cấp Trang sức nâng cấp thành công
- Thời gian nâng cấp thành công
- Ảnh chụp trỏ chuột vào Trang sức trước khi nâng cấp
- Ảnh chụp trỏ chuột vào Trang sức theo thời gian nâng cấp thành công

 Quà tặng Sự Kiện :

☑ Quà tặng Trang sức +3

Nhân vật nâng cấp Trang sức (cấp độ từ 60 trở lên) thành công từ cấp 3 trở lên

- Quà tặng báo danh :

  ► Nhận 5,000 Điểm Võ hoàng (EV)
   Nhận 02 Tử Thiên Thạch (EV)

- Quà tặng khi tham gia vào Giờ Vàng  (12:00) ~ (15:00) mỗi ngày Sự Kiện

   Nhận 01 Bảo Hiểm Cường Hóa (tối đa +7) (EV)
   Nhận 02 Tử Thiên Thạch (EV)

☑ Quà tặng Trang sức +5
Nhân vật nâng cấp Trang sức (cấp độ từ 60 trở lên) thành công từ cấp 5 trở lên

- Quà tặng báo danh :

   Nhận 10,000 Điểm Võ hoàng (EV)
   Nhận 10,000 Điểm Võ huân (EV)

- Quà tặng khi tham gia vào Giờ Vàng  (12:00) ~ (15:00) mỗi ngày Sự Kiện

   Nhận 01 Bảo Hiểm Cường Hóa (tối đa +8) (EV)
   Nhận 10,000 Điểm Võ hoàng (EV)

- Mỗi nhân vật nhận có thể tham gia cả 2 quà tặng, nhận duy nhất 1 lần mỗi loại quà.
- Mỗi trang sức chỉ nhận thưởng 1 loại quà tặng duy nhất.
- Bảo hiểm cường hóa (BHCH) chỉ phục hồi cấp cường hóa.
- BHCH áp dụng cho Vũ khí, Y phục, Hộ Thủ, Ủng (trang bị thông thường, võ huân, PMĐ).
- Theo dõi thông tin nhận BHCH tại thông báo kết quả Sự Kiện.
 

 Lưu ý:
- Yêu cầu chụp ảnh bằng chức năng game >>Nhấn vào xem hướng dẫn<<
- Ảnh chụp có hiển thị dòng thông báo nâng cấp thành công 
(tương ứng với cấp độ trang sức đăng ký tham gia
)
- Thông tin đăng ký cần trùng với thông tin của ảnh tham gia đính kèm.
- Mỗi Facebook báo danh duy nhất cho 1 nhân vật, ưu tiên thứ tự thời gian.
- Nhân vật báo danh phải là nhân vật trực tiếp nâng cấp trang sức.

- Mỗi trang sức chỉ ghi nhận nâng cấp thành công 1 quà tặng duy nhất.
- Bài tham gia chỉnh sửa, đăng trong bình luận tham gia của đối tượng khác là không hợp lệ.
- Bài tham gia trùng trang sức đã tham gia của nhân vật khác sẽ bị loại
- Tham gia mà không báo danh hoặc báo danh ngoài thời gian Sự Kiện, thông tin không phù hợp là không hợp lệ.
- Nhân vật báo danh là nhân vật nhận thưởng.
- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm EV từ Sự Kiện.

- Điểm võ huân, võ hoàng trao trực tiếp cho nhân vật tham gia hợp lệ.
- Nhân vật nhận thưởng tự chuẩn bị trang bị tương đồng trang bị cường hóa thất bại (gồm 4 dòng hợp thành)
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày (làm việc) từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả Sự Kiện.
- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.
- Qùa tặng không thể quy đổi, chuyển dời hay đổi nhân vật nhận thưởng.
 

Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc kênh hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.