Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua tang Bonus (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Con so may man (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (29/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Quà tặng] Điểm kỹ năng (2) (06.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Quà tặng] Điểm kỹ năng (2) (06.2021)

15/06/2021

Sau mùa luyện cấp không ngừng nghỉ,
Yulgang Hiệp Khách mang đến Quà tặng Điểm kỹ năng hỗ trợ các Hiệp Khách !

Sự Kiện  QUÀ TẶNG ĐIỂM KỸ NĂNG
 Happy Time : (11:00) ~ (23:59) cùng ngày 15/06/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

 Nội dung : Nạp và Tiêu mới @DzoCash trong thời gian trên để nhận thưởng

 Quà Kỹ năng 1 :

► Khi nạp mới từ 2,000@DzoCash đồng thời tiêu mới từ 2,000@DzoCash trở lên
► Tặng 2,000,000 Điểm Kỹ năng (toàn máy chủ)
► Tặng 01 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (3/3) (EV) (ưu đãi tặng thêm dành cho Yến Phi Gia)

 Quà Kỹ năng 2 :

► Khi nạp mới từ 4,000@DzoCash đồng thời tiêu mới từ 4,000@DzoCash trở lên
► Tặng 5,000,000 Điểm Kỹ năng (toàn máy chủ)
► Tặng 01 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (6/6) (EV) (ưu đãi tặng thêm dành cho Yến Phi Gia)

 Quà Kỹ năng 3 :

► Khi nạp mới từ 6,000@DzoCash đồng thời tiêu mới từ 6,000@DzoCash trở lên
► Tặng 7,000,000 Điểm Kỹ năng (toàn máy chủ)
► Tặng 01 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (1 ngày) (EV) (ưu đãi tặng thêm dành cho Yến Phi Gia)

 Quà Bonus :

► 05 nhân vật tham gia sớm nhất : tặng thêm 200 Sô cô la nộ (EV)

 Mẫu báo danh tại >>(bài viết Sự Kiện)<< : 

  • Ưu tiên tham gia sự kiện Quà tặng điểm kỹ năng
  • Tên nhân vật
  • Máy chủ 
  • Quà Kỹ năng tham gia 

Lưu ý: 

- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- @DzoCash nạp và tiêu được cộng dồn riêng biệt trên mỗi ID con

- Mỗi ID con (DZxxx/SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật nhận quà là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia

- Không báo danh xem như từ chối nhận quà Sự Kiện
- Mỗi nhân vật có thể nhận thưởng 1 quà tặng có giá trị cao nhất
- @DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Công bố kết quả từ 3~7 ngày làm việc từ ngày kết thúc thắc mắc kết quả Sự Kiện

Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc kênh hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.

 

 
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.