Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Trong Tai The Thao Quoc Te] (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Nap 3 Ngay Nhan Qua (24.06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (23/06/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Tiep Suc Mua He (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh nghiem] danh rieng may chu moi (Tuan 4) (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Yến Phi Gia] Siêu Tiến Cấp (06.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Yến Phi Gia] Siêu Tiến Cấp (06.2021)

15/06/2021

Yulgang Hiệp Khách mang đến Sự Kiện hỗ trợ Siêu tiến cấp cho máy chủ mới !

 Sự Kiện [YẾN PHI GIA] SIÊU TIẾN CẤP
 

 Đối tượng tham gia : 

Dành riêng cho máy chủ Yến Phi Gia
- Áp dụng cho toàn bộ trang bị TT3, TT4, TT5, bao gồm : vũ khí, y phục, hộ thủ, ủng, nội giáp

(không phân biệt trang bị thông thường, võ huân, phục ma động)
- Mỗi nhân vật có thể tham gia đồng thời Siêu tiến cấp level và Siêu tiến cấp cường hóa
- Mỗi Trang bị tham gia không quá 1 lần mỗi ưu đãi
- Trang bị nhận thưởng đồng hệ phái với nhân vật tham gia
(không yêu cầu đồng cấp độ, giới tính...)

 Thời gian Sự Kiện : 

- Tham gia : (10:00) ngày 16/06/2021 ~ (23:59) ngày 17/06/2021
- Báo danh : (10:00) ngày 16/06/2021 ~ (15:00) ngày 18/06/2021

 Thể lệ tham gia :

Trong thời gian tham gia, khi thỏa điều kiện nạp mới và tiêu mới sẽ nhận được quà tặng cường hóa :

 Siêu Tiến cấp level  :
 Ưu đãi (+1) cấp độ nhân vật :
- Áp dụng cho tất cả các nhân vật khi nạp và tiêu mới đồng thời 44,000@DzoCash
 Ưu đãi (+100,000) điểm võ huân :
- Áp dụng cho tất cả các nhân vật khi nạp và tiêu mới đồng thời 66,000@DzoCash
 
- Mỗi nhân vật có thể tham gia nhiều mốc ưu đãi của Siêu Tiến cấp level.
- Mỗi nhân vật chỉ tham gia.1 lần mỗi ưu đãi của Siêu tiến cấp level.
DzoCash tham gia mỗi mốc ưu đãi là độc lập.
 
 Siêu Tiến cấp cường hóa  :
 Ưu đãi (+1) cấp độ cường hóa (tối đa +11)  :
- Áp dụng cho tất cả các nhân vật khi nạp và tiêu mới đồng thời 200,000@DzoCash
 Ưu đãi (+1) cấp độ cường hóa (tối đa +12) :
- Áp dụng cho tất cả các nhân vật khi nạp và tiêu mới đồng thời 300,000@DzoCash
 Ưu đãi (+1) cấp độ cường hóa (tối đa +13) :
- Áp dụng cho tất cả các nhân vật khi nạp và tiêu mới đồng thời 400,000@DzoCash
 
- Mỗi nhân vật có thể tham gia nhiều mốc ưu đãi của Siêu Tiến cấp cường hóa.
- Mỗi nhân vật chỉ tham gia.2 lần mỗi ưu đãi của Siêu tiến cấp cường hóa.
- DzoCash tham gia mỗi mốc ưu đãi là độc lập.
 
 Hướng dẫn nhận ưu đãi :

Khi thỏa điều kiện, Hiệp Khách gửi yêu cầu hỗ trợ để báo danh nhận ưu đãi trong thời hạn báo danh trên :

 Báo danh tại >>Cổng hỗ trợ<< theo mẫu :

 Mẫu báo danh Siêu Tiến cấp level

   • ID con
   • Tên nhân vật
   • Máy chủ
   • Cấp độ nhân vật hiện tại (nếu tham gia tăng cấp độ)

<Ảnh chụp cấp độ nhân vật hiện tại (nếu tham gia tăng cấp độ)>
   • Điểm võ huân nhân vật hiện tại (nếu tham gia tăng võ huân)
<Ảnh chụp điểm võ huân nhân vật hiện tại (nếu tham gia tăng võ huân)>

 Mẫu báo danh Siêu Tiến cấp cường hóa

   • ID con
   • Tên nhân vật
   • Máy chủ
   • Tên & Chỉ số Trang bị trang bị nhận ưu đãi

<Ảnh chụp chi tiết Trang bị nhận ưu đãi (rê trỏ chuột để hiển thị đầy đủ thuộc tính)>

Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Cộng dồn DzoCash tham gia của ID con (Dzxxx/SNxxx)
- Mỗi ID con tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu cash đầu tiên của ID con
- Yêu cầu chụp ảnh bằng chức năng game   link hướng dẫn
- Trang bị nhận ưu đãi do nhân vật tự chuẩn bị
- Thông tin trao thưởng dựa trên Kết quả sự kiện và Hướng dẫn nhận thưởng
- Trao thưởng từ 3 ~7 ngày làm việc khi kết thúc thời hạn báo danh

Mọi thắc mắc về Sự Kiện vui lòng inbox Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp chi tiết nhất

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.