Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Trong Tai The Thao Quoc Te] (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (30/06/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà tặng Trợ Giá (2) (06.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà tặng Trợ Giá (2) (06.2021)

16/06/2021

DzoShop mang đến ưu đãi trợ giá hấp dẫn trong Hè !
Đừng bỏ lỡ nhé !

Sự Kiện QUÀ TẶNG TRỢ GIÁ
 Happy Time : (11:30) ~ (23:59) cùng ngày 16/06/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên khi mua sắm thỏa điều kiện sẽ nhận được quà tặng :

► DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia.
► Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
► Mỗi nhân vật có thể tham gia nhiều quà trợ giá khác nhau.
► Mỗi nhân vật tham gia 1 lần duy nhất mỗi quà trợ giá.

 Quà Trợ giá 1 :
     - Mua sắm mới đồng thời :
      
✧ 03 Tiên dược Hộ Thể Hoàn
      ✧ 03 Tiên dược Võ Công Hoàn
     - Tặng thêm :
       ♦ 01 Tiên dược Hộ Thể Hoàn 13%
       ♦ 01 Tiên dược Võ Công Hoàn 13%
 Quà Trợ giá 2 :
     - Mua sắm mới đồng thời :
      
✧ 03 Tiên dược Cần Công Hoàn
      ✧ 03 Tiên dược Vô Phòng Hoàn
     - Tặng thêm :
       ♦ 01 Tiên dược Cần Công Hoàn 11%
       ♦ 01 Tiên dược Vô Phòng Hoàn 11%
 Quà Trợ giá 3 :
    - Mua sắm mới :
      ✧ 03 Chí Tôn Hoàn
    Tặng thêm :
       ♦ 03 Sô cô la Trắng (EV)
 Quà Trợ giá 4 :
    - Mua sắm mới :
      ✧ 03 Phúc vận phù (25%)
    Tặng thêm :
       ♦ 02 Phúc vận phù (20%) (EV)
 Quà Trợ giá 5 :
    - Mua sắm mới :
      ✧ 03 Hộ Tâm Đơn (100%) (24 giờ)
    Tặng thêm :
       ♦ 01 Hộ Tâm Đan (150%) (1 ngày) (EV)
 Quà Trợ giá 6 :
    - Mua sắm mới từ 15,000@DzoCash (không bao gồm vật phẩm Quà 1,2,3,4) :   
    Tặng thêm :
       ♦ 01 Trang phục Bóng Chày (không hiệu ứng)
       ♦ 02 Hộ Tâm Đan (150%) (1 ngày) (EV)
       ♦ 03 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (1 ngày) (EV)
       ♦ 03 Sô cô la Trắng (EV)


 ♦♦ Mẫu báo danh tại >>bài viết Sự Kiện<<

  • Tên nhân vật
  • Máy chủ
  • Ưu tiên DzoCash tham gia Sự Kiện Quà tặng Trợ giá (2)
  • Quà Trợ giá tham gia (ví dụ Quà Trợ giá 6)
  • Số lượng quà ưu đãi tham gia
 
Lưu ý
- Không báo danh xem như không tham gia Sự Kiện
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- DzoCash tham gia mỗi quà trợ giá là khác nhau
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia
- Mỗi nhân vật có thể tham gia cả 6 Quà trợ giá
- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm (EV) từ Sự Kiện
- Thời trang có thể giao dịch, cất kho, mở shop, hợp thành, cường hóa, phân hủy, chuyển đổi...
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời

 

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.