Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua tang Bonus (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Con so may man (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (29/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Yến Phi Gia] Điểm Danh Nhận Quà (06.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Yến Phi Gia] Điểm Danh Nhận Quà (06.2021)

17/06/2021

Yến Phi Gia điểm danh để có cơ hội nhận thêm ưu đãi từ Yulgang Hiệp Khách

 Sự Kiện ĐIỂM DANH NHẬN QUÀ
 Happy Time : (10:00) ~ (23:59) cùng ngày 17/06/2021

 Đối tượng tham gia : Ưu đãi dành cho Yến Phi Gia

 Thể lệ tham gia

Trong thời gian sự kiện, tham gia điểm danh và nạp tiêu mới theo yêu cầu sẽ nhận được quà

► DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia
► Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi
► Mỗi nhân vật có thể tham gia nhiều mốc quà khác nhau
► Mỗi nhân vật tham gia 1 lần duy nhất mỗi mốc quà
► DzoCash tham gia mỗi mốc quà là độc lập

✪ Bước 1 : Báo danh tại >>bài viết sự kiện<< theo mẫu.

  • Tên nhân vật 
  • Máy chủ 
  • Tag thành công 2 bạn bè 
  • Ưu tiên DzoCash tham gia Điểm danh nhận quà
  • Mốc quà tham gia

✪ Bước 2 : Nạp mới và tiêu mới theo mốc để nhận quà.

  • Mốc 1 : Nạp mới và tiêu mới tối thiểu 500@DzoCash

→ Tặng 01 Long Cang Hồn (7 ngày)

  • Mốc 2 : Nạp mới và tiêu mới tối thiểu 1,500@DzoCash

→ Tặng 01 Thái Cực Thần Đơn
→ 
Tặng 01 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (3/3) (EV)
→ Tặng 01 Tử Thiên Thạch (EV)

  • Mốc 3 : Nạp mới và tiêu mới tối thiểu 4,000@DzoCash

→ Tặng 01 Chiêu tài trư
→ 
Tặng 02 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (1 ngày) (EV)

 

Lưu ý
- Không báo danh, nội dung báo danh không đầy đủ và đúng theo yêu cầu xem như không tham gia Sự Kiện.
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.
- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con.
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật..
- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên tiêu DzoCash của ID con tham gia
- DzoCash tham gia mỗi mốc quà là độc lập.
- Mỗi nhân vật có thể tham gia nhiều mốc, theo số lượng ghi chú tại mỗi mốc.
- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm (EV) từ sự kiện.
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quà tặng không thể quy đổi hoặc chuyển nhân vật nhận thưởng.
 
Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc kênh hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.