Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Trong Tai The Thao Quoc Te] (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua tang Bonus (04.07)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (30/06/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (06.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà tặng Bonus (06.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà tặng Bonus (06.2021)

17/06/2021

DzoShop mang đến ưu đãi bonus vượt trội trong Tháng 06 !!

Sự Kiện QUÀ TẶNG BONUS
 Happy Time : (15:00) ~ (23:59) cùng ngày 17/06/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên khi nạp và mua sắm thỏa điều kiện sẽ nhận được quà tặng :

► DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia.
► Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
► Mỗi nhân vật có thể tham gia nhiều quà bonus khác nhau.
► Mỗi nhân vật tham gia 1 lần duy nhất mỗi quà bonus.

 Quà Bonus 1 :
     - Nạp mới và Tiêu mới đồng thời 2,000@DzoCash, tặng :
      
✧ 01 Chiêu tài trư (1) (4 giờ)
      ✧ 01 Tử Thiên Thạch (EV)
 Quà Trợ giá 2 :
     - Nạp mới và Tiêu mới đồng thời 4,000@DzoCash, tặng :
      ✧ 01 Mèo tài phú (1) (2 giờ)
      ✧ 01 Yêu hóa ma võ [Kẹo] (PK) (EV)
 Quà Bonus 3 :
     - Nạp mới và Tiêu mới đồng thời 6,000@DzoCash, tặng :
      
✧ 02 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (1) (2 giờ)
      ✧ 02 Hộ Tâm Đan (150%) (1 ngày) (EV)
 Quà Bonus 4 :
     - Nạp mới và Tiêu mới đồng thời 10,000@DzoCash, tặng :
      
✧ 01 Thể thao phong cách (vĩnh viễn)
      ✧ 01 Phúc Vận Phù (20%) (EV)
      ✧ 02 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (1 ngày) (EV)
      ✧ 02 Hộ Tâm Đan (150%) (1 ngày) (EV)
 Quà Bonus (Đặc biệt) :
    - Nếu TOP 1 mua sắm từ 25,000@DzoCash :
      Quà tặng TOP 1
      ✧ 01 Thời trang Thần Anubis [VIP] (+10) (28 ngày) (EV)
      ✧ 01 Trứng thú (Sói Hồng)
      ♦ Quà tặng TOP 2 ~ 10 : 
      ✧ 0Trang phục Bóng Chày [Đại Hùng] (vĩnh viễn, hiệu ứng ném bóng)
      ✧ 01 Tử Hà Thần Đan (1 ngày) (EV)
    - Nếu TOP 1 mua sắm từ 20,000@DzoCash :
      ♦ Quà tặng TOP 1 : 
      ✧ 01 Thời trang Thần Anubis [VIP] (+10) (14 ngày) (EV)
      ♦ Quà tặng TOP 2 ~ 5 : 
      ✧ 01 Trang phục Bóng Chày [Đại Hùng] (vĩnh viễn, hiệu ứng ném bóng)
      ✧ 03 [VIP] Yêu hóa Ma võ cao cấp [Thần] (1 ngày) (EV)
 


 ♦♦ Mẫu báo danh tại >>bài viết Sự Kiện<<

  • Tên nhân vật
  • Máy chủ
  • Ưu tiên DzoCash tham gia Sự Kiện Quà tặng Bonus
  • Quà Bonus tham gia 
 
Lưu ý
- Không báo danh xem như không tham gia Sự Kiện
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia
- Mỗi nhân vật có thể tham gia cả 4 Quà Bonus
- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm (EV) từ Sự Kiện
- Thời trang có thể giao dịch, cất kho, mở shop, hợp thành, cường hóa, phân hủy, chuyển đổi...

- Thời trang VIP sẽ thu hồi khi đến hạn
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời

 

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.