Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thien Xa] (12.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Chien Than Bao Ruong (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (07/12/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Mung Giang Sinh - Nam Moi (2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dau Truong Soi Dong (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (11.2023)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Thương Nhân Bí Mật (06.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Thương Nhân Bí Mật (06.2021)

21/06/2021

Thương Nhân Thần Bí xuất hiện với hỗ trợ cân bằng thế lực !!!

 Sự Kiện THƯƠNG NHÂN BÍ MẬT
 Happy Time : (10:00) ~ (23:59) cùng ngày 30/06/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :

Trong thời gian trên khi mua sắm thỏa điều kiện sẽ nhận được quà tặng :

  • DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia.
  • Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi..
  • Mỗi nhân vật tham gia duy nhất 1 quà tặng.
  • Mỗi quà tặng tham gia 1 lần duy nhất.
  • Yến Phi Gia có thể tham gia 01 quà tặng ưu đãi và 01 trong các quà tặng còn lại.
  • DzoCash tham gia mỗi quà tặng của Yến Phi Gia là độc lập.
 Quà tặng 2 Bích Đàn Bảo Hàm : khi mua sắm mới tối thiểu 5,000@DzoCash
 Quà tặng 5 Bích Đàn Bảo Hàm : khi mua sắm mới tối thiểu 13,500@DzoCash
 Quà tặng 10 Bích Đàn Bảo Hàm : khi mua sắm mới tối thiểu 50,000@DzoCash
 Quà tặng 20 Bích Đàn Bảo Hàm : khi mua sắm mới tối thiểu 95,000@DzoCash
 Quà tặng 35 Bích Đàn Bảo Hàm : khi mua sắm mới tối thiểu 155,000@DzoCash
 Quà tặng Ưu đãi (+2) cấp CH (tối đa +10) : dành riêng Yến Phi Gia khi mua sắm mới bất kỳ từ 35,000@DzoCash
 
♦ Thông tin Bích Đàn Bảo Hàm xem >>chi tiết vật phẩm<<
♦ Mẫu báo danh tại >>bài viết Fanpage<<

• Ưu tiên DzoCash tham gia Sự Kiện THƯƠNG NHÂN BÍ MẬT (06.2021)
• Tên nhân vật
• Máy chủ
• Quà tặng tham gia

 UDCH hóa áp dụng cho trang bị thông thường, võ huân, PMĐ
 UDCH áp dụng cho Vũ khí, Y phục, Hộ thủ, Ủng, Nội giáp. Không bao gồm trang sức, áo choàng, thần thú...
 UDCH áp dụng cho trang bị đồng cấp độ, hệ phái, với nhân vật tham gia (không yêu cầu cùng giới tính)
 
Lưu ý
- Mỗi Facebook có thể tham gia cho nhiều ID con
- Không báo danh xem như không tham gia Sự Kiện
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật mua sắm đầu tiên của ID con tham gia
- Cộng dồn DzoCash tham gia trên cùng ID con
- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm (Event)
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả Sự Kiện
- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng

- Quà tặng ưu đãi cấp CH áp dụng 
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời hoặc thay nhân vật nhận thưởng

 

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.