Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Tich Diem Doi Qua
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Qua Tang Vo Huan (10/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Qua Tang Tan Thu 10/2021
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Qua Tang Nguoi Choi Cu (14/10/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Dua TOP Nhan Thuong (14/10/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Flash Sale] Qua Tang Gio Vang (2) (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua tang Bonus (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Truy tim My nhan] Hiep Khach Giang Ho (2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Golf thu Hiep Khach (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Ky Niem Sinh Nhat Hiep Khach [10.2021]
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Sinh Nhat Y Nghia Cung Truong Boi [10.2021]
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Ngot Ngao (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Thu Thap Bi Kip Hiep Khach (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Co Bon La (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Tang 5% Cuong Hoa (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Mung Sinh nhat Hiep Khach (2) (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Mung Sinh Nhat Hiep Khach (1) [09.2021]
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (21/10/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Diem Danh Fan Cung (10/09/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Qua Tang) Tri An VIP (Quy 4 - 2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà Tặng Trợ Giá (Đặc Biệt) (06.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà Tặng Trợ Giá (Đặc Biệt) (06.2021)

23/06/2021

DzoShop tiếp tục trợ giá mua sắm trải nghiệm cùng Tàng Kim Bảo Hạp !
Đừng bỏ lỡ nhé !

Sự Kiện QUÀ TẶNG TRỢ GIÁ (ĐẶC BIỆT)
 Happy Time : (15:30) 24/06/2021 ~ (09:30) 25/06/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên khi mua sắm thỏa điều kiện sẽ nhận được quà tặng :

► DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia.
► Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
► Mỗi nhân vật có thể tham gia nhiều quà trợ giá khác nhau, ưu tiên quà tặng có giá trị cao nhất.
► Mỗi nhân vật tham gia 1 lần duy nhất mỗi quà trợ giá.
► DzoCash tham gia mỗi quà trợ giá là khác nhau.
► Bảo hiểm / Ưu đãi cường hóa (BHCH / UDCH) hóa áp dụng cho trang bị thông thường, võ huân, PMĐ.
► BHCH / UDCH áp dụng cho Vũ khí, Y phục, Hộ thủ, Ủng, Nội giáp.
► BHCH / UDCH áp dụng cho trang bị đồng cấp độ, hệ phái, giới tính với nhân vật tham gia.

 Quà Trợ giá 1 :
     - Mua sắm mới từ (02 ~ 09) Chìa khóa vàng (3/3)
      Tặng thêm : 01 Chìa khóa vàng (3/3)
 Quà Trợ giá 2 :
     - Mua sắm mới từ (10 ~ 20) Chìa khóa vàng (3/3)
      Tặng thêm : 06 Chìa khóa vàng (3/3)
 Quà Trợ giá 3 :
     - Mua sắm mới từ 21 Chìa khóa vàng (3/3) trở lên
      Tặng thêm : 14 Chìa khóa vàng (3/3)
 Quà Trợ giá 4 :
    - Mua sắm mới vật phẩm bất kỳ khác từ 14,000@DzoCash :   
    Tặng :
       ♦ 01 Bộ 2 RTP Vòng thiên nhĩ của ma diệt (30 ngày)
       ♦ 02 Bảo hiểm cường hóa (tối đa +8) 
 Quà Trợ giá 5 :
    - Mua sắm mới vật phẩm bất kỳ khác từ 25,000@DzoCash : 
    Tặng thêm :
       ♦ 01 Trứng thú (Kim Lang)
       ♦ 05 Tử Hà Thần Đan (1 ngày) (EV)
       ♦ 02 Ưu đãi (+2) cấp cường hóa (tối đa +8) 
 
 Mẫu báo danh tại >>(bài viết Sự Kiện)<< : 
  • Tên nhân vật
  • Máy chủ 
  • Quà trợ giá tham gia 
  • Ưu tiên tham gia sự kiện Quà tặng Trợ giá (Đặc biệt)
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia

- Bảo hiểm cường hóa, ưu đãi cường hóa trao trực tiếp vào trang bị, không trao dưới dạng tặng phẩm
- Theo dõi thời gian nhận bảo hiểm cường hóa, ưu đãi cường hóa tại thông báo tổng kết Sự Kiện
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời

Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.