Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua tang Bonus (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Con so may man (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (29/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Dịch Vụ Bảo Hiểm Cường Hóa] Hỗ Trợ Đặc Biệt (06.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Dịch Vụ Bảo Hiểm Cường Hóa] Hỗ Trợ Đặc Biệt (06.2021)

25/06/2021

Hỗ trợ bảo hiểm cường hóa đặc biệt trong điều kiện hạn chế phòng dịch,
Cùng tham gia với Yulgang Hiệp Khách nhé.

[Dịch Vụ] BẢO HIỂM CƯỜNG HÓA (HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT)

 Thời gian : 

- Bắt đầu : (11:00) ngày 25/06/2021
- Kết thúc : (21:00) ngày 25/06/2021

 Đối tượng tham gia : toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

 Nội dung :

☑ Bảo Hiểm Cường Hóa (+5):

- Trong thời gian sự kiện, khi cường hóa thất bại được hỗ trợ :

 • Tặng 01 BHCH +5 : Bảo hiểm phục hồi cấp cường hóa về trước khi cường hóa thất bại (tối đa +5)

☑ Bảo Hiểm Cường Hóa (+7) :

- Trong thời gian sự kiện, nếu có nạp mới và tiêu mới từ 2,000@DzoCash trở lên :

 • Tặng 01 BHCH +7 : Bảo hiểm phục hồi cấp cường hóa về trước khi cường hóa thất bại (tối đa +7)

 Báo danh tham gia tại >>(Cổng hổ trợ)<< trong thời gian Sự Kiện :

 • Tham gia DỊCH VỤ BẢO HIỂM CƯỜNG HÓA (HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT) 06.2021
 • Tên nhân vật
 • Máy chủ 
 • Quà BHCH tham gia 
 • Tên và chỉ số trang bị trước khi cường hóa
 • Hình ảnh game trang bị trước khi cường hóa (trỏ chuột hiển thị đầy đủ thuộc tính trang bị)
 • Tên và chỉ số trang bị khi cường hóa thất bại / trang bị cùng thông tin (xem lưu ý)
 • Hình ảnh game trang bị khi cường hóa (trỏ chuột hiển thị đầy đủ thuộc tính trang bị)
 • Hình ảnh game trang bị cùng thông tin (trỏ chuột hiển thị đầy đủ thuộc tính trang bị)
 • Thời gian cường hóa thất bại

 BHCH hóa áp dụng cho trang bị thông thường, võ huân, PMĐ
 BHCH áp dụng cho Vũ khí, Y phục, Hộ thủ, Ủng, Nội giáp. Không bao gồm trang sức, áo choàng, thần thú...
 BHCH áp dụng cho trang bị đồng cấp độ, hệ phái, giới tính với nhân vật tham gia

 Lưu ý :

- Không báo danh hoặc báo danh ngoài thời gian xem như từ chối nhận hỗ trợ từ Sự Kiện.
- Mỗi hỗ trợ gửi tham gia duy nhất cho 1 nhân vật.
- Không tuân theo đầy đủ yêu cầu của Cổng hỗ trợ xem như từ chối tham gia Sự Kiện.
- Yêu cầu chụp ảnh bằng chức năng game >>Nhấn vào xem hướng dẫn<<
- Hình ảnh tham gia không đầy đủ thông tin của mẫu báo danh xem như không tham gia Sự Kiện.

- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.
- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con (DZxxx/SNxxx).
- Mỗi ID con tham gia duy nhất cho 01 nhân vật.
- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên tiêu @DzoCash của ID con tham gia.
- Mỗi nhân vật nhận không quá 02 BHCH (+5) hoặc 02 BHCH (+7). 
- Mỗi trang bị nhận duy nhất 01 BHCH từ Sự Kiện.
- Trang bị cường hóa thất bại nhận bảo hiểm do chính nhân vật đăng ký tham gia trực tiếp cường hóa thất bại.
- Nhân vật cung cấp trang bị có thuộc tính KCT / HNT tương đồng với trang bị đã cường hóa thất bại để nhận lại cấp cường hóa. Đối với cường hóa mất vật phẩm, nhân vật cung cấp trang bị cùng thông tin với trang bị cường hóa thất bại tương đồng thuộc tính KCT / HNT để nhận lại cấp cường hóa.
- Trao thưởng trong vòng 7 ngày làm việc từ ngày kết thúc thắc mắc kết quả sự kiện.

Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.

 

!!! Chúc các Hiệp Khách tham gia sự kiện vui vẻ !!!

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.