Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua tang Bonus (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Con so may man (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (29/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Điểm Danh Nhận Quà (06.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Điểm Danh Nhận Quà (06.2021)

26/06/2021

Yulgang Hiệp Khách tiếp tục mang đến quà tặng hỗ trợ

 Sự Kiện ĐIỂM DANH NHẬN QUÀ
 Happy Time : (10:30) ~ (23:59) cùng ngày 27/06/2021

 Đối tượng tham gia : tất cả các máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

 Thể lệ tham gia

Trong thời gian sự kiện, tham gia điểm danh và nạp tiêu mới theo yêu cầu sẽ nhận được quà

► DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia
► Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi
► Mỗi nhân vật có thể tham gia đồng thời các mốc Ưu đãi khác nhau

► DzoCash tham gia mỗi mốc Ưu đãi là độc lập

✪ Bước 1 : Báo danh tại >>bài viết sự kiện<< theo mẫu.

 • Tên nhân vật 
 • Máy chủ
 • Tag thành công 2 bạn bè 
 • Ưu tiên DzoCash tham gia Điểm danh nhận quà (06.2021)
 • Ưu đãi tham gia
 • Số lần tham gia

✪ Bước 2 : Nạp mới và tiêu mới theo mốc ưu dãi để nhận quà.

 • Ưu đãi 1 : Nạp mới và tiêu mới tối thiểu 3,300@DzoCash
→ Tặng 01 Chìa khóa vàng (3/3)
→ Tặng 01 Sinh tử phú (5/5)
 
 • Ưu đãi 2 : Nạp mới và tiêu mới tối thiểu 5,000@DzoCash
→ Tặng 04 Tiên dược Cần công hoàn (12%) (2 giờ)
→ Tặng 04 Tiên dược Vô phòng hoàn (13%) (2 giờ)
→ Tặng 04 Vải hợp thành áo choàng
 
 • Ưu đãi 3 : Nạp mới và tiêu mới tối thiểu 6,000@DzoCash

→ Tặng 03 Yêu hóa ma võ [Kẹo] (Luyện cấp) (6 giờ) (EV)
 

 • Ưu đãi 4 : Nạp mới và tiêu mới tối thiểu 8,000@DzoCash

→ Tặng 03 Yêu hóa ma võ [Kẹo] (PK) (6 giờ) (EV)
 

☑ Quà tặng Bonus :

 • Quà Bonus 1 : tham gia 3 ưu đãi 
→ Tặng thêm 02 Sô cô la Trắng (1 giờ) (EV)
 
 • Quà Bonus 2 : tham gia cả 4 ưu đãi
→ Tặng thêm 10,000 Điểm võ hoàng
→ Tặng thêm 1,000 Sô cô la (nộ) (EV)

 • Mỗi ưu đãi tham gia 1 lần duy nhất, riêng Ưu đãi 1 có thể tham gia 10 lần
 • Mỗi nhân vật nhận 1 Quà Bonus duy nhất (không phân biệt Bonus 1 hoặc 2)
 
Lưu ý
- Mỗi facebook báo danh duy nhất cho 1 nhân vật, không chỉnh sửa
- Không báo danh, nội dung báo danh không đầy đủ và đúng theo yêu cầu xem như không tham gia Sự Kiện.
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.
- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con.
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật..
- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên tiêu DzoCash của ID con tham gia.
- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm (EV) từ sự kiện.
- Điểm võ hoàng trao trực tiếp trên nhân vật, không trao dưới dạng tặng phẩm.
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết.
- Quà tặng không thể quy đổi hoặc chuyển nhân vật nhận thưởng.
 
Mọi thắc mắc về sự kiện, liên hệ qua Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.


 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.