Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Trong Tai The Thao Quoc Te] (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Nap 3 Ngay Nhan Qua (24.06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (23/06/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Tiep Suc Mua He (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh nghiem] danh rieng may chu moi (Tuan 4) (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà tặng Trợ Giá (Đặc Biệt) (2) (06.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà tặng Trợ Giá (Đặc Biệt) (2) (06.2021)

29/06/2021

DzoShop tiếp diễn sự kiện ưu đãi trợ giá hấp dẫn hỗ trợ đặc biệt !
Đừng bỏ lỡ nhé !

Sự Kiện QUÀ TẶNG TRỢ GIÁ (ĐẶC BIỆT)
 Happy Time : (11:00) ~ (23:59) cùng ngày 29/06/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên khi mua sắm thỏa điều kiện sẽ nhận được quà tặng :

► DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia.
► Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
► Không giới hạn số lượng vật phẩm mua sắm mới.
► Mỗi nhân vật nhận duy nhất 1 quà tặng bonus.

 Quà tăng Trợ giá:
     - Mỗi 2 vật phẩm cùng loại mua sắm mới (không phân biệt vật phẩm có giới hạn hay không giới hạn số lượng)
     - Trị giá tối thiểu 600@DzoCash / vật phẩm
     Tặng thêm : 01 Vật phẩm cùng loại
 Quà tặng Bonus :
     - DzoCash tham gia Sự Kiện từ 29,000@DzoCash trở lên
     Tặng thêm : 
     → 01 Thần thú (Phụng Hoàng) thông thường
     → 01 Hộ Tâm Đan (150%) (30 ngày) (EV)
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia

- Mua sắm vật phẩm không cùng loại xem như không tham gia Sự Kiện
- Mua sắm vật phẩm không phù hợp giá trị hoặc số lượng xem như không tham gia Sự Kiện
- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm (EV) từ Sự Kiện
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời

 

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.