Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Thời Trang 0 Đồng (07.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Thời Trang 0 Đồng (07.2021)

05/07/2021

Sở hữu thời trang với giá 0 đồng,
Tham gia ngay để nhận áo choàng Gà cực đáng yêu với Yulgang Hiệp Khách

Sự Kiện THỜI TRANG 0 ĐỒNG

 Đối tượng tham gia : Dành cho toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

 Thời gian : 

Bắt đầu : (11:00) ngày 05/07/2021
Kết thúc : (09:30) ngày 06/07/2021

  Thể lệ tham gia :

Nạp và tiêu theo yêu cầu của mốc thời gian tham gia và nhận quà tương ứng :

- DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia.
Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
Mỗi nhân vật chỉ nhận 1 quà tặng mỗi mốc.

   Mốc 1 : từ (11:00) ~ (17:30) ngày 05/07 : Nạp mới bất kỳ và tiêu mới 500@DzoCash 

  • Tặng 01 Áo choàng Gà Con Kute (vĩnh viễn).

   Mốc 2 : từ (17:31) ngày 05/07 ~ (09:30) ngày 06/07 : Tiêu mới 350@DzoCash 

  • Tặng 03 Vải hợp thành áo choàng.

 

Gà con kute (Nữ)
 

Gà con kute (Nam)
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- DzoCash tham gia mỗi mốc quà là độc lập với nhau
- Thời trang tặng không hiệu ứng, có thể giao dịch, mở shop, hợp thành, cất kho, phân hủy ...
- Thời trang tặng theo giới tính nhân vật tiêu DzoCash đầu tiên của mỗi ID con tham gia
- Trao quà cho nhân vật tiêu DzoCash đầu tiên của mỗi ID con tham gia
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời hay thay thế nhân vật nhận thưởng

 
Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ hỗ trợ để được giải đáp.

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.