Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (22/02/2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Uu Dai) Pha Kich Phu (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Uu Dai) So Co La Trang (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Ngot Ngao (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Mo ban] Hop Qua Danh Du (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà Tặng Trợ Giá (2) (07.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà Tặng Trợ Giá (2) (07.2021)

06/07/2021

DzoShop tiếp diễn sự kiện ưu đãi trợ giá hấp dẫn hỗ trợ đặc biệt !
Đừng bỏ lỡ nhé !

Sự Kiện QUÀ TẶNG TRỢ GIÁ

 Thời gian : (11:00) ngày 06/07/2021 ~ (09:30) ngày 07/07/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên khi mua sắm thỏa điều kiện sẽ nhận được quà tặng :

► Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
► Không giới hạn quà tặng trợ giá tham gia của mỗi nhân vật.
► Mỗi nhân vật nhận duy nhất 1 quà tặng bonus.

 Quà tăng Trợ giá:
     - Mỗi 03 Phúc Vận Phù 25% mua sắm mới
     Tặng thêm : 02 Phúc Vận Phù 20% (EV)
 Quà tặng Bonus :
     - DzoCash tham gia Sự Kiện từ 29,000@DzoCash trở lên
     Tặng thêm : 
     → 01 Bảo hiểm cường hóa (tối đa +8)

     → 01 Bảo hiểm cường hóa (tối đa +9)
 
 BHCH hóa áp dụng cho trang bị thông thường, võ huân, PMĐ
 BHCH áp dụng cho Vũ khí, Y phục, Hộ thủ, Ủng, không bao gồm trang sức, áo choàng, thần thú...
 BHCH áp dụng cho trang bị đồng hệ phái với nhân vật tham gia. Cấp độ trang bị nhận bảo hiểm đồng cấp thăng chức nhân vật hoặc thấp hơn 1 cấp thăng chức so với nhân vật, không áp dụng cho trang bị nhận bảo hiểm có cấp thăng chức cao hơn cấp thăng chức nhân vật hoặc khác với giới hạn chênh lệch cho phép.
 BHCH chỉ phục hồi cấp cường hóa trang bị theo mức phục hồi tối đa. Nhân vật tự chuẩn bị trang bị full 4 dòng hợp thành kct / hnt để nhận lại cấp cường hóa.

 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia

- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm (EV) từ Sự Kiện
- BHCH trao thưởng khôi phục trực tiếp trên trang bị, không trao dưới dạng tặng phẩm
- Theo dõi hướng dẫn nhận BHCH tại thông báo kết quả Sự Kiện
- Trao thưởng trong vòng 7 ngày làm việc khi kết thúc thời hạn thắc mắc kết quả Sự Kiện
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời hay thay thế nhân vật nhận thưởng

 

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.