Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua tang Bonus (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Con so may man (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (29/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Chuỗi Sự Kiện] Chiếc Lọ Thần (07.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Chuỗi Sự Kiện] Chiếc Lọ Thần (07.2021)

07/07/2021

Yulgang Hiệp Khách gửi đến chuỗi sự kiện hấp dẫn tiếp sức cho các huynh tỷ vào những ngày hè.

Chuỗi Sự Kiện  CHIẾC LỌ THẦN

Thời gian : 

- Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 08/07/2021.
- Kết thúc: (trước bảo trì định kỳ) tiếp theo.

LỌ DƯỢC PHẨM VUA HÙNG
 

 Giới thiệu : 

Nhiệm vụ : Lọ dược phẩm của Vua Hùng.
NPC : Vi Đại Bảo (Huyền Bột Phái).
- Nhiệm vụ tiến hành nhiều lần mỗi ngày.

 Nội dung : 

- Các Hiệp Khách đạt nhận nhiệm vụ tại NPC Vi Đại Bảo.
- Đánh quái chênh lệch 10 cấp độ thu thập vật phẩm nhiệm vụ về đổi thưởng.

 Phần thưởng : 

- Trả nhiệm vụ đồng thời với 50,000 vàng sẽ nhận được ngẫu nhiên 01 trong 02 phần thưởng như sau:  

 Lưu ý :

- Yêu cầu phí 50.000 lượng để hoàn thành nhiệm vụ.

CHIẾC LỌ CHO THƯƠNG NHÂN BÍ MẬT

 

 Giới thiệu : 

Nhiệm vụ : Chiếc Lọ Cho Thương Nhân Bí Mật

NPC : Thương Nhân Bí Mật (Huyền Bột Phái).

- Nhiệm vụ tiến hành 01 lần / ngày.

  Nội dung :

- Trong thời gian sự kiện các Hiệp Khách có thể nhận nhiệm vụ tại NPC Thương Nhân Bí Mật.

- Thu thập đủ 09 Chiếc Lọ Thần Kỳ nhận được từ nhiệm vụ Lọ Dược Phẩm Của Vua Hùng để hoàn thành nhiệm vụ và nhận thưởng như sau :

 Lưu ý :

- Khóa giao dịch đối với bùa tấn công và phòng ngự.
- Bùa tấn công và phòng ngự sẽ bị xóa sau bảo trì tiếp theo.

LỌ DƯỢC PHẨM CHO ĐAO KIẾM TIẾU

 

 Giới thiệu : 

Nhiệm vụ : Lọ dược phẩm cho Đao Kiếm Tiếu.

NPC : Đao Kiếm Tiếu (Huyền Bột Phái).

- Nhiệm vụ tiến hành 01 lần / ngày.

  Nội dung :

- Trong thời gian sự kiện các Hiệp Khách có thể nhận nhiệm vụ tại NPC Đao Kiếm Tiếu.

- Thu thập đủ 03 Lọ dược phẩm của Vua Hùng nhận được từ nhiệm vụ Lọ Dược Phẩm Của Vua Hùng để hoàn thành nhiệm vụ và nhận thưởng như sau :

LỌ DƯỢC PHẨM CHO NGÂN KIỀU LONG

 

 Giới thiệu : 

Nhiệm vụ : Lọ dược phẩm cho Ngân Kiều Long.

NPC : Ngân Kiều Long (Huyền Bột Phái).

- Nhiệm vụ tiến hành 01 lần / ngày.

  Nội dung :

- Trong thời gian sự kiện các Hiệp Khách có thể nhận nhiệm vụ tại NPC Ngân Kiều Long.

- Thu thập đủ 03 Lọ dược phẩm của Vua Hùng nhận được từ nhiệm vụ Lọ Dược Phẩm Của Vua Hùng để hoàn thành nhiệm vụ và nhận thưởng như sau :

Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc kênh hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.


Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - [Fanpage] Thử Tài Tiên Tri (03.2021) hình 6 Lưu ý : 
- Các vật phẩm nhiệm vụ thu thập theo yêu cầu Sự Kiện sẽ gỡ bỏ vào bảo trì định ký tiếp theo.

 

 

!! Chúc các Hiệp Khách tham gia Sự Kiện vui vẻ !!

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.