Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu Dai Cuoi Tuan (Dac Biet) - 20/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà Tặng Trợ Giá (3) (07.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà Tặng Trợ Giá (3) (07.2021)

09/07/2021

DzoShop tiếp tục trợ giá mua sắm mùa giãn cách cho cộng đồng Hiệp Khách !

Sự Kiện QUÀ TẶNG TRỢ GIÁ
 Happy Time : (12:30) 09/07/2021 ~ (09:30) 10/07/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên khi mua sắm thỏa điều kiện sẽ nhận được quà tặng :

► DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia.
► Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
► Mỗi nhân vật có thể tham gia cả 3 quà tặng trợ giá 1, 2, 3.
► Không giới hạn số lượng tặng phẩm nhận đối với quà tặng trợ giá 1.
► Mỗi nhân vật nhận không quá 6 tặng phẩm đối với quà tặng trợ giá 2 hoặc 3.

 Quà tăng Trợ giá 1 :
     - Mỗi 4 vật phẩm cùng loại mua sắm mới (không phân biệt vật phẩm có giới hạn hay không giới hạn số lượng)
     - Trị giá tối thiểu 55@DzoCash ~ 1,100@DzoCash / vật phẩm
     Tặng thêm : 01 Vật phẩm cùng loại
 Quà tăng Trợ giá 2 :
     - Mỗi 3 vật phẩm cùng loại mua sắm mới (không phân biệt vật phẩm có giới hạn hay không giới hạn số lượng)
     - Trị giá tối thiểu 1,200@DzoCash ~ 2,500@DzoCash / vật phẩm
     Tặng thêm : 01 Vật phẩm cùng loại
 Quà tăng Trợ giá 3 :
     - Mỗi 5 vật phẩm cùng loại mua sắm mới (không phân biệt vật phẩm có giới hạn hay không giới hạn số lượng)
     - Trị giá tối thiểu 3,000@DzoCash / vật phẩm
     Tặng thêm : 02 Vật phẩm cùng loại
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia

- Vật phẩm cùng loại là các vật phẩm cùng tên
- Không mua sắm vật phẩm cùng loại xem như không tham gia Sự Kiện
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời hay thay thế nhân vật nhận thưởng

Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.