Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu Dai Nap Lan Dau (12.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Vo Su Ly Tieu Long (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Tuan Le Thoi Trang (12.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thang Cap Nhan Qua (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thoi trang cung Thien Van Nhac (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chinh Ta Phan Tranh (2) (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Qua Tang) Tri An VIP (Quy 4 - 2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Bích Phong Môn] Quà Tặng Đặc Biệt (07.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Bích Phong Môn] Quà Tặng Đặc Biệt (07.2021)

10/07/2021

Yulgang Hiệp Khách mang quà tặng đặc biệt hỗ trợ Bích Phong Môn trước thềm sáp nhập máy chủ.


Sự Kiện BÍCH PHONG MÔN QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT

 Thời gian : (10:00) ngày 10/07/2021 ~ (15:00) ngày 11/07/2021

 Đối tượng tham gia : Dành riêng cho máy chủ Bích Phong Môn

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên khi nạp tiêu thỏa điều kiện sẽ nhận được quà tặng đặc biệt:

► Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
► Mỗi nhân vật tham gia tối đa 2 quà tặng đặc biệt

 Quà tặng Đặc biệt:
     - Khi nạp mới và tiêu mới 9,900@DzoCash
     Tặng: 
     → 01 Bảo hiểm cường hóa (tối đa +10)

 
 BHCH hóa áp dụng cho trang bị thông thường, võ huân, PMĐ.
 BHCH áp dụng cho Vũ khí, Y phục, Hộ thủ, Ủng, không bao gồm trang sức, áo choàng, thần thú...
 BHCH không phân biệt cấp thăng chức, cấp độ. Yêu cầu đồng hệ phái, giới tính với nhân vật tham gia.
 BHCH chỉ phục hồi cấp cường hóa trang bị theo mức phục hồi tối đa. Nhân vật tự chuẩn bị trang bị full 4 dòng hợp thành kct / hnt để nhận lại cấp cường hóa.
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia

- Mỗi trang bị nhận duy nhất 01 BHCH
- BHCH trao thưởng khôi phục trực tiếp trên trang bị, không trao dưới dạng tặng phẩm
- Theo dõi hướng dẫn nhận BHCH tại thông báo kết quả Sự Kiện
- Trao thưởng trong vòng 7 ngày làm việc khi kết thúc thời hạn thắc mắc kết quả Sự Kiện
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời hay thay thế nhân vật nhận thưởng

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.