Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua tang Bonus (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Con so may man (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (29/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Flash Sale] Quà Tặng Giờ Vàng (2) (07.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Flash Sale] Quà Tặng Giờ Vàng (2) (07.2021)

13/07/2021

Mua sắm trong khung giờ Vàng - ngập tràn quà tặng cùng Yulgang Hiệp Khách !

Sự Kiện  [FLASH SALE] QUÀ TẶNG GIỜ VÀNG

 Thời gian Sự Kiện : (11:00) ngày 13/07/2021 ~ (10:00) ngày 14/07/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :

Trong Giờ Vàng khi mua sắm mới sẽ nhận thêm khuyến mãi :

  • DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia.
  • Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi
  • Mỗi nhân vật nhận chỉ nhận quà tặng thuộc ưu đãi có giá trị cao nhất từ Sự Kiện.
  • Mỗi nhân vật nhận duy nhầt 1 quà tặng bonus.

☑ Ưu đãi 1 : Khi mua sắm mới 01 Bùa thủy tinh (phòng ngự)
     → Tặng 01 Phúc Vận Phù 20% (EV)
     (Ưu đãi 1 có thể tham gia 4 lần)

☑ Ưu đãi 2 : Khi mua sắm mới 05 Bùa thủy tinh (phòng ngự)
     → Tặng 01 Bùa thủy tinh (phòng ngự)
     → Tặng 06 Phúc Vận Phù (20%) (EV)
     (Ưu đãi 2 không giới han số lần tham gia)

☑ Quà tặng BonusTOP 5 mua sắm vật phẩm Sự Kiện từ 15,000@DzoCash trở lên
     → Tặng thêm 01 Nội giáp phòng thủ (max p.ngự) +10 (20 ngày) (EV)
     → Tặng thêm 10,000 điểm Võ hoàng
     → Tặng thêm 01 Trứng thú (Sói Hồng) (ưu đãi tặng thêm dành riêng BPM, YPG nếu đạt TOP 5)


 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con (DZxxx/SNxxx)
- Mỗi ID con tham gia duy nhất cho 1 nhân vật.
- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên mua sắm của ID con tham gia.
- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm (EV) từ Sự Kiện.
- Điểm võ hoàng trao trực tiếp cho nhân vật, không trao dưới dạng tặng phẩm.
- Trang bị có thời hạn sẽ thu hồi khi đến hạn.
- Trao thưởng từ 3 ~7 ngày làm việc khi kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
 
Mọi thắc mắc về sự kiện liên hệ Fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc Kênh hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.
 
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.