Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua tang Bonus (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Con so may man (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (29/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà tặng Trợ giá (4) (07.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà tặng Trợ giá (4) (07.2021)

15/07/2021

DzoShop tiếp diễn sự kiện ưu đãi trợ giá hấp dẫn hỗ trợ đặc biệt !
Đừng bỏ lỡ nhé !

 Sự Kiện QUÀ TẶNG TRỢ GIÁ

 Thời gian : (14:30) ngày 15/07/2021 ~ (10:00) ngày 16/07/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên khi mua sắm thỏa điều kiện sẽ nhận được quà tặng :

► Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
► Mỗi nhân vật nhận duy nhất 1 tặng phẩm từ quà tặng trợ giá có giá trị cao nhất.
► Mỗi nhân vật có thể tham gia đồng thời quà tặng trợ giá và quà tặng bonus.

 Quà tặng Trợ giá 1 :
     - Mua sắm mới từ 600@DzoCash1,999@DzoCash
     - Tặng 03 Vé tưởng niệm (Cánh thư kỷ niệm)
 Quà tặng Trợ giá 2 :
     - Mua sắm mới từ 2,000@DzoCash ~ 6,799@DzoCash
     - Tặng 09 Vé tưởng niệm (Cánh thư kỷ niệm)
 Quà tặng Trợ giá 3 :
     - Mua sắm mới bất kỳ từ 6,800@DzoCash trở lên
     - Tặng 30 Vé tưởng niệm (Cánh thư kỷ niệm)
 Quà tặng Bonus 1 :
     - Mua sắm mới bất kỳ từ 11,000@DzoCash trở lên
     - Tặng thêm 01 Trang phục Bảo hộ Hiệp Khách (vĩnh viễn)
     - Tặng thêm 02 Sinh tử phù (5/5)
 Quà tặng Bonus 2 :
     - Mua sắm mới bất kỳ từ 19,000@DzoCash trở lên
     - Tặng thêm 01 Trang phục Tùng Lâm Yêu Tinh (Nhiệt) (vĩnh viễn)
     - Tặng thêm 10,000 điểm võ huân
     - Tặng thêm 10,000 điểm võ hoàng

 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia
- Trao thưởng trong vòng 7 ngày làm việc khi kết thúc thời hạn thắc mắc kết quả Sự Kiện
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời hay thay thế nhân vật nhận thưởng

Mọi thắc mắc về sự kiện liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.
 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.