Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Mung Xuan Nham Dan (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung Mung Xuan] Than Thoai Hy Lap (01.2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (20/01/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (01.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (01.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Loan Tin Nhận Thưởng (07.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Loan Tin Nhận Thưởng (07.2021)

16/07/2021

Cùng kêu gọi anh em quay về sáp nhập máy chủ với Yulgang Hiệp Khách !!

 Sự Kiện LOAN TIN NHẬN THƯỞNG

 Đối tượng tham gia toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

 Thời gian
      - Bắt đầu : (10:00) ngày 26/07/2021
      - Kết thúc : (23:59) ngày 29/07/2021

 Thể lệ tham gia
      - Báo danh tại >>bài viết Fanpage<< theo mẫu trong thời gian Sự Kiện

♦ Mẫu tham gia :

    Tên nhân vật
    Máy chủ
    Tag 3 người bạn (thành công)
    Mời bạn hợp nhất máy chủ Phong Vũ Môn trước ngày 19/08/2021
    Thông tin chi tiết : https://hk.dzogame.vn/tin-tuc/14626
    Xem hỏi đáp : facebook.com/HiepKhach.Dzogame/posts/4641618249222151
    Chấp nhận quyết định của BTC

 Quà tặng Sự Kiện
      BTC sẽ trao thưởng dựa trên kết quả cao nhất từ Sự Kiện :

      ☑ Quà tặng Hội tụ 1 : khi có từ 150 bài tham gia hợp lệ trở lên :

  • 01 (Địa) Ngưng Thần Châu (200 triệu) (EV)
  • 3,000,000 điểm kỹ năng

      ☑ Quà tặng Hội tụ 2 : khi có từ 50 bài tham gia hợp lệ trở lên :

  • 01 (Địa) Ngưng Thần Châu (100 triệu) (EV)
    
Lưu ý: 
- Mỗi facebook chỉ tham gia cho 1 ID con
- Mỗi ID con (DZxxx/SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật

- Bài tham gia đã qua chỉnh sửa hoặc ngoài thời gian Sự Kiện là không hợp lệ
- Bài tham gia đăng lồng ghép vào nội dung bình luận bất kỳ là không hợp lệ
- Bài tham gia không đầy đủ thông tin, không phù hợp yêu cầu Sự Kiện là không hợp lệ
- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm (Event) từ Sự Kiện
- Điểm kỹ năng trao trực tiếp cho nhân vật, không trao dưới dạng tặng phẩm
- Mỗi nhân vật nhận 01 quà tặng duy nhất
- Nếu số lượng tham gia thấp hơn 50% số quà tặng, BTC sẽ điều chỉnh cơ cấu giải thưởng
- Quà tặng không hỗ trợ chuyển nhân vật nhận thưởng hoặc quy đổi thành tặng phẩm khác
- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng

- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc khi kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
 

!!! CÀNG LOAN TIN CÀNG VUI !!!

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.