Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Trong Tai The Thao Quoc Te] (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Nap 3 Ngay Nhan Qua (24.06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (23/06/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Tiep Suc Mua He (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh nghiem] danh rieng may chu moi (Tuan 4) (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Thời Trang 0 Đồng (2) (07.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Thời Trang 0 Đồng (2) (07.2021)

16/07/2021

Yulgang Hiệp Khách tạo thêm cơ hội sở hữu thời trang vui vẻ với giá 0 đồng

Sự Kiện THỜI TRANG 0 ĐỒNG

 Đối tượng tham gia : Dành cho toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

 Thời gian : 

Bắt đầu : (17:30) ngày 16/07/2021
Kết thúc : (23:59) ngày 16/07/2021

  Thể lệ tham gia :

Cùng tham gia nhận quà trong thời gian Sự Kiện với nội dung cụ thể như sau :

- DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia.
Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
Mỗi nhân vật tham gia duy nhất 1 mốc quà từ Sự Kiện.

   Mốc 1 : từ (17:30) ~ (19:00) cùng ngày 16/07 : Nạp mới bất kỳ và tiêu mới 500@DzoCash 

  • Tặng 01 Áo choàng Gà Vàng Sambok (vĩnh viễn).

   Mốc 2 : từ (19:05) ~ (23:59) cùng ngày 16/07 : Tiêu mới 350@DzoCash 

  • Tặng 03 Vải hợp thành áo choàng.

Báo danh tham gia tại >>bài viết Sự Kiện<< theo mẫu :
• Ưu tiên DzoCash tham gia Sự Kiện THỜI TRANG 0 ĐỒNG (2) (07.2021)
• Tên nhân vật
• Máy chủ
• Mốc tham gia
 
Lưu ý
- Không báo danh hoặc báo danh lồng ghép, chỉnh sửa nội dung, sai thông tin, ngoài thời gian xem như không tham gia Sự Kiện.
- Mỗi Facebook có thể báo danh cho nhiều ID con.
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Thời trang tặng không hiệu ứng, có thể giao dịch, mở shop, hợp thành, cất kho, phân hủy ...
- Thời trang tặng theo giới tính nhân vật tiêu DzoCash đầu tiên của mỗi ID con tham gia
- Trao quà cho nhân vật tiêu DzoCash đầu tiên của mỗi ID con tham gia
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời hay thay thế nhân vật nhận thưởng

 
Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ hỗ trợ để được giải đáp.

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.