Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Tich Diem Doi Qua
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Qua Tang Vo Huan (10/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Qua Tang Tan Thu 10/2021
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Qua Tang Nguoi Choi Cu (14/10/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Dua TOP Nhan Thuong (14/10/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Flash Sale] Qua Tang Gio Vang (2) (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua tang Bonus (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Truy tim My nhan] Hiep Khach Giang Ho (2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Golf thu Hiep Khach (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Ky Niem Sinh Nhat Hiep Khach [10.2021]
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Sinh Nhat Y Nghia Cung Truong Boi [10.2021]
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Ngot Ngao (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Thu Thap Bi Kip Hiep Khach (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Co Bon La (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Tang 5% Cuong Hoa (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Mung Sinh nhat Hiep Khach (2) (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Mung Sinh Nhat Hiep Khach (1) [09.2021]
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (21/10/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Diem Danh Fan Cung (10/09/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Qua Tang) Tri An VIP (Quy 4 - 2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Thời Trang 0 Đồng (2) (07.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Thời Trang 0 Đồng (2) (07.2021)

16/07/2021

Yulgang Hiệp Khách tạo thêm cơ hội sở hữu thời trang vui vẻ với giá 0 đồng

Sự Kiện THỜI TRANG 0 ĐỒNG

 Đối tượng tham gia : Dành cho toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

 Thời gian : 

Bắt đầu : (17:30) ngày 16/07/2021
Kết thúc : (23:59) ngày 16/07/2021

  Thể lệ tham gia :

Cùng tham gia nhận quà trong thời gian Sự Kiện với nội dung cụ thể như sau :

- DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia.
Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
Mỗi nhân vật tham gia duy nhất 1 mốc quà từ Sự Kiện.

   Mốc 1 : từ (17:30) ~ (19:00) cùng ngày 16/07 : Nạp mới bất kỳ và tiêu mới 500@DzoCash 

  • Tặng 01 Áo choàng Gà Vàng Sambok (vĩnh viễn).

   Mốc 2 : từ (19:05) ~ (23:59) cùng ngày 16/07 : Tiêu mới 350@DzoCash 

  • Tặng 03 Vải hợp thành áo choàng.

Báo danh tham gia tại >>bài viết Sự Kiện<< theo mẫu :
• Ưu tiên DzoCash tham gia Sự Kiện THỜI TRANG 0 ĐỒNG (2) (07.2021)
• Tên nhân vật
• Máy chủ
• Mốc tham gia
 
Lưu ý
- Không báo danh hoặc báo danh lồng ghép, chỉnh sửa nội dung, sai thông tin, ngoài thời gian xem như không tham gia Sự Kiện.
- Mỗi Facebook có thể báo danh cho nhiều ID con.
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Thời trang tặng không hiệu ứng, có thể giao dịch, mở shop, hợp thành, cất kho, phân hủy ...
- Thời trang tặng theo giới tính nhân vật tiêu DzoCash đầu tiên của mỗi ID con tham gia
- Trao quà cho nhân vật tiêu DzoCash đầu tiên của mỗi ID con tham gia
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời hay thay thế nhân vật nhận thưởng

 
Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ hỗ trợ để được giải đáp.

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.